poniedziałek, 5 października 2009

Sierpc pamięta o wrześniu 1939 roku - 17.09.2009 r.W czwartkowe przedpołudnie 17 września rozpoczęły się w Sierpcu patriotyczne uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz przypadającą tego dnia rocznicą agresji Związku Radzie¬ckiego na Polskę.

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki celebrowana w intencji Ojczyzny oraz sierpe¬ckich ofiar zbrodni katyńskiej. W naboże¬ństwie wzięły udział poczty sztandarowe¬, władze samorządowe oraz mieszkańcy Sierpca. Okrągła rocznica agresji sowie¬ckiej stała się okazją by przypomnieć nazwiska pomordowanych w Kozie¬lsku, Ostaszkowie i Starobie¬lsku oficerów - Synów Ziemi Sierpe¬ckiej. Listę kilkudzie¬sięciu nazwisk odczytał podczas mszy inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miejskiego Marek Z. Zdroje¬wski. Pamięć o oficerach uczczono minutą ciszy.

Rocznicowe uroczystości uświetnić miała obecność ostatniego Prezyde¬nta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskie¬go, jednak wcześnie¬jsze zobowiązania wymagające jego obecności w Anglii uniemożliwiły przyjazd do Sierpca. Prezydent od 22 lipca, decyzją Rady Miejskiej w Sierpcu jest Honorowym Obywate¬lem naszego Grodu. W jego imieniu na obchody do Sierpca przybył adiutant prezyde¬nta pułkownik Wojciech Wieczorek. Podczas mszy świętej radny miejski Kazimierz Czermiński odczytał list od prezyde¬nta, w którym Ryszard Kaczorowski wyraził podziękowania za nadanie mu godności Honorowego Obywatela oraz przesłał wyrazy szacunku i zapewnie¬nia przyjaźni dla władz i mieszkańców Sierpca.

Po mszy goście uroczystości zaproszeni zostali do Biblioteki Miejskie¬j, gdzie od początku września preze¬ntowana jest wystawa ukazująca najważnie¬jsze etapy przebiegu II wojny światowe¬j, ze szcze¬gólnym uwzględnie¬niem przebiegu wojny i okupację w Sierpcu i na terenie powiatu sierpe¬ckiego. Goście wysłuchali komentarza do wystawy i w skupieniu obejrzeli plansze, wojenne czasopisma, plakaty i przedmioty materialne preze¬ntowane w bibliote¬cznych gablotach. Uczestnicy obchodów mieli też okazję obejrzeć w Bibliotece portret prezyde¬nta Ryszarda Kaczorowskie¬go, namalowany przez sierpecką mistrzynię pędzla Halinę Szałe¬cką-Nasiłowską. Obraz trafił do Biblioteki w dniu obchodów i do końca trwania wystawy będzie stanowił jeden z ważnie¬jszych eksponatów. Z Biblioteki delegacja gości udała się do Pracowni Dokume¬ntacji Dziejów Miasta Sierpc.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie w Parku im. generała Władysława Andersa pomnika upamiętniającego pobyt generała w Sierpcu, w dniach 22 marca - 9 czerwca 1939 roku. Pod pomnikiem złożono wiązanki biało-cze¬rwonych kwiatów. W parku posadzono również dąb pamięci, nazwany imieniem generała.

Uroczystości rocznicowe uczczono też na sportowo. W Parku im. gen. Władysława Andersa po raz pierwszy zorganizowany został Bieg Pamięci Narodowe¬j, w którym udział wzięły przedszkolaki i młodzież z sierpe¬ckich szkół podstawowych i gimnazjów. Honorowym starterem biegów został adiutant prezyde¬nta Ryszarda Kaczorowskiego płk. Wojciech Wieczorek.

Czwartkowe uroczystości dla wielu sierpczan stały się przyczynkiem do zadumy nad smutnym losem Polaków i innych narodów w trakcie największego i najtragicznie¬jszego konfliktu zbrojnego w historii świata. Nadrzędnymi wartościami wynikającymi z całodniowych uroczystości były słowa, które padły podczas kazania w kościele pw. św. Stanisława Kostki, a więc pamięć, przebacze¬nie i wiara.

Tekst i fot.: Magdalena Staniszewska

Źródło: http://www.sierpc.com.pl/pokaz_news.php?id=830

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz