piątek, 9 października 2009

II Warszawska Konferencja Programowa WSWM


24 – go września 2009r o godz. 18:00. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyła się II Warszawska Konferencja Programowa Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Głównym celem spotkania była kontynuacja dyskusji na temat założeń programowych naszego stowarzyszenia. II Warszawska Konferencja Programowa była kontynuacją, ale i obszernym rozwinięciem dyskusji na temat poruszony przez naszych gości na I Konferencji. Warszawa – jeśli metropolia, to jaka? To pytanie postawiliśmy na forum publicznym i staraliśmy się odpowiedzieć wspólnie z zaproszonymi ekspertami. Temat metropolii warszawskiej budzi zaciekawienie stołecznych samorządowców, jak i gmin żywo zainteresowanych uściśleniem współpracy z Warszawą.

Do dyskusji zaprosiliśmy teoretyków i praktyków na co dzień zajmujących się tematyką obszarów metropolitalnych. Mieliśmy przyjemność gościć m.in.:

Pana Zdzisława Brzezińskiego, burmistrza Piastowa,

Pana Jerzego Regulskiego, protoplastę reformy samorządowej III RP,

Pana Olgierda Dziekońskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

oraz Pana Marka Wójcika, doradcę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konferencja była kolejnym etapem debaty Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej nad programem wyborczym. W trakcie opracowywania jest Program dla Warszawy, który będzie obowiązywał podczas wyborów samorządowych w 2010 roku.

Było to już drugie spotkanie z cyklu warszawskich konferencji WSWM. Jesteśmy na etapie przetwarzania wyników debaty i opracowywania na ich podstawie stosownego studium.Informujemy wszystkich Państwa, że Zespół Programowy jest otwarty na wszelkie sugestie i propozycje mieszkańców Warszawy. Prosimy o nadsyłanie ewentualnych wniosków i projektów na adres warszawskiego biura WSWM. Jednocześnie pragnę zakomunikować, że dysponujemy opracowanym materiałem z I Warszawskiej Konferencji Programowej. Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zapoznać się z efektami pracy naszych ekspertów prosimy o kontakt z warszawskim biurem WSWM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz