czwartek, 23 sierpnia 2012

Samorządy na miarę naszych czasów


XXI wiek podwyższył standardy zarządzania gminami, wzrosły bowiem oczekiwania mieszkańców czy inwestorów wobec władz lokalnych. Inwestorzy oczekują wysokiej jakości, dostępności czy szybkości usług publicznych a mieszkańcy domagają się by cele publiczne realizowane były w sposób najbardziej efektywny. Aby sprostać takim wymaganiom nie wystarczy mieć „wspaniałe” plany rozwoju gminy czy miasta, niezbędna jest wiedza, znajomość i umiejętność wykorzystania metod czy narzędzi zarządzania.

czwartek, 16 sierpnia 2012

Szkolenie: Montaż instalacji energetyki odnawialnej


Instytut Doradztwa Sp. z o.o., biuro projektu w Warszawie, zaprasza do skorzystania z oferty szkoleń w zakresie montażu instalacji energetyki odnawialnej. Szkolenia są współfinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest dla pracowników i pracodawców pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych w województwie mazowieckim (mających swoją siedzibę lub filię na terenie województwa mazowieckiego).

Głównym celem prowadzonych przez nas szkoleń jest wzrost potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw w zakresie montażu instalacji energetyki odnawialnej, podczas których uczestnicy nabędą kompetencje, niezbędne do wykorzystania innowacyjnych technologii OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Projekt umożliwia pracującym kobietom i mężczyznom zdobycie kompetencji, niezbędnych do wykonywania montażu instalacji OZE, a także przygotowuje do uzyskania certyfikatu wykonywania montażu instalacji energetyki odnawialnej.

środa, 1 sierpnia 2012

“Samorządność” – gazeta MWS, nr 1W czerwcu ukazał się pierwszy numer gazety „Samorządność”. Zapraszamy do pobrania i lektury. Gazeta w wersji papierowej dostępna również w biurze Stowarzyszenia w Warszawie i Płocku.


W numerze m.in.:

- Lepsza strona demokracji – Łukasz Perzyna,
- Nasza droga do samorządności – wywiad z prof. Jerzym Regulskim
- z cyklu „Ludzie Wspólnoty”, wywiad z Bogdanem Rybickim, Barbarą Rudzińską-Mękal, Jerzym Żelichowskim,