środa, 13 czerwca 2012

Ustawa śmieciowa

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zgodnie z ustawą gminy przejmą gospodarowanie śmieciami na ich terenie. Gminy muszą opracować i wprowadzić nowy sposób zarządzania odpadami, wyłonić w przetargu firmy przewożące odpady oraz przeprowadzić akcję informacyjną o nowym systemie gospodarki odpadami dla mieszkańców. Wyżej wymienione zadania gminy muszą wykonać do połowy 2013 roku.

wtorek, 5 czerwca 2012

Awantury o emerytury


Ekonomiczny sens podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat jest jasny. Dla pewnej grupy ubezpieczonych opóźniony zostanie moment, w którym z grona  opłacających składkę przejdą do grona  tych, którzy pobierają świadczenia: skutkiem tego jest ograniczenie wydatków systemu  i polepszenie płynności finansowej. Zapytać jednak warto, czy dla takiego celu warto się poświęcać? Pytanie tylko, czy takiemu celowi chcemy i mamy się poświęcać?  Czy chcemy pracować kilka lat dłużej ze świadomością, że ZUS przez to ma lżej!!!

piątek, 1 czerwca 2012

Dzień Samorządu Terytorialnego

KPRP, fot. Wojciech Grzedzinski
28 maja 2012 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w których również miałem okazję uczestniczyć. 

Zapraszam do zapoznania się z relacją z uroczystości, która została zamieszczona na stronie Prezydenta RP: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2212,prezydent-o-patriotyzmie-w-wymiarze-lokalnym.html