środa, 30 marca 2011

Konsultacje chodnikowe na Pradze-Południe


Do 30 kwietnia mieszkańcy Pragi Południe mogą zgłaszać do Urzędu Dzielnicy propozycje najpilniej nadających się do naprawy, bądź remontu chodników i ulic w dzielnicy. W oparciu o złożone opinie zostanie ustalona kolejność wykonywania remontów ulic gminnych na Pradze Południe. Poniżej wzór ankiety zgłoszeniowej i informacje gdzie należy je składać.

Zachęcam do składania!

poniedziałek, 28 marca 2011

„Jeśli chcemy utrzymać ceny energii, musimy budować elektrownie jądrowe”

Zapraszam do lektury mojego wywiadu z  prof. dr inż. Andrzejem Strupczewskim, Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Instytutu Energii Atomowej POLATOM na temat katastrofy w Fukushimie oraz na temat powracającego lęku przed awariami w elektrowniach atomowych.

Paweł Dąbrowski: Z niepokojem słuchamy wiadomości dochodzących z Japonii, którą w miniony piątek nawiedziło trzęsienie ziemi. Władze nakazały ewakuację wszystkich mieszkańców z 20-kilometrowej strefy wokół elektrowni Fukushima I i 10-kilometrowej strefy wokół pobliskiej siłowni jądrowej Fukushima II. Łącznie tereny te musiało opuścić około 140 tys. ludzi. Jak duże jest zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w tamtym rejonie świata?

Andrzej Strupczewski: Nie ma żadnego zagrożenia. Ewakuacja była środkiem ostrożności na wypadek gdyby awaria miała doprowadzić do stopienia rdzeni reaktorów. Reaktory jednak wytrzymały, skażenia wokoło są małe, sprawa może skończyć się na ograniczeniu spożycia mleka lub wypasu bydła. Dokładnych danych oczywiście nie ma, to co piszę jest scenariuszem najbardziej prawdopodobnym, ale nie jedynym możliwym. Za tydzień, dwa przekonamy się jakie będą ograniczenia w wykorzystaniu terenów wokoło elektrowni. Jednakże życiu ludzi nic nie zagraża. Mimo że wskutek trzęsienia ziemi i tsunami zginęło ponad 5000 ludzi, ani jedna osoba nie zginęła z powodu promieniowania z uszkodzonej elektrowni.

niedziela, 27 marca 2011

Dzień Otwarty na Giełdzie

Już 16 kwietnia 2011r. na warszawskiej giełdzie odbędzie się Dzień Otwarty „Cała ta giełda”. Data nie przypadkowa, dokładnie w 20.rocznicę pierwszej sesji giełdowej na warszawskim parkiecie. Szczegóły na www.calatagielda.pl

środa, 23 marca 2011

Wywiad z Burmistrzem Rembertowa

Paweł Dąbrowski: Pod koniec ubiegłego roku została Pani wybrana Burmistrzem Dzielnicy Rembertów, a „Lepszy Rembertów” (5 mandatów w 21 osobowej radzie) współrządzi w dzielnicy. Jednak by tak się stało trzeba było utworzyć koalicję z pozostałymi komitetami, które mają podobną reprezentację. („Dla Rembertowa” 5 mandatów, PO – 4, SLD – 3, PiS – 2, „Mieszkańcy” – 2) Czy ciężko było wynegocjować ostateczny skład koalicji?

Agnieszka Kądeja: Przede wszystkim dziękuję za gratulacje, które w pierwszych dniach urzędowania otrzymałam od Państwa. Wybranie mnie na stanowisko burmistrza traktuję jako bardzo duże wyróżnienie, ale przede wszystkim odpowiedzialność i zobowiązanie do rzetelnej pracy.
Naszą radę dzielnicy tworzą radni z aż 6 komitetów wyborczych – to największa liczba w Warszawie, co powodowało, że stworzenie większości zdolnej powołać zarząd dzielnicy rzeczywiście było bardzo trudne. Udało się to 2 dni przed upływem ostatecznego terminu.
Myślę, że przekonanie zdecydowanej większości radnych, iż zarząd dzielnicy powinni tworzyć ludzie z rembertowskiego środowiska, miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia porozumienia. Połączyło nas również przekonanie, że pożądane są zmiany w sposobie zarządzania dzielnicą i reprezentowania jej na szczeblu miasta, co sygnalizowali liczni mieszkańcy.

poniedziałek, 21 marca 2011

Strona internetowa Rady Osiedla Grochów Południowy

Kilka dni temu ruszyła nowa strona internetowa Rady Osiedla Grochów Południowy. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony i kontaktu z radnymi.
http://www.grochowpoludniowy.pl/

Nasze Osiedle można również „polubić” na Facebooku, wystarczy kliknąć TUTAJ

Przypominam, iż od zeszłego roku jestem członkiem Rady Osiedla Grochów Południowy, w której to radzie zostałem wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Promocji i Informacji.

poniedziałek, 14 marca 2011

Paweł Poprawa - „Polska, poza Stanami i Kanadą jest najbardziej aktywnym rynkiem poszukiwań gazu łupkowego”

Wywiad z Panem Pawłem Poprawą, przedstawicielem Państwowego Instytutu Geologicznego, na temat potencjału gazu łupkowego w Polsce.

Katarzyna Szczepaniak: Liczby dotyczące potencjału gazu łupkowego w Polsce przedstawiane przez media są bardzo zróżnicowane.Na czym opierają się dotychczasowe szacunki?

Paweł Poprawa
Paweł Poprawa: Liczby faktycznie są bardzo zróżnicowane, ale nawet to szerokie spektrum cyfr, które padają, nie wyczerpuje całego spektrum możliwości. Oszacowania są wstępne. Niestety nadal nie opierają się na wszystkich danych, jakie są konieczne do przeprowadzenia takich obliczeń. Padające szacunki w tej chwili służą jedynie, jako pierwsze wyobrażenie skali możliwości, nie można uznawać ich za wiarygodne. W końcu kwietnia, wraz z kilkuosobową grupą z Państwowego Instytutu Geologicznego, będziemy uczestniczyć w szkoleniu przeprowadzonym przez amerykańską służbę geologiczną. Prowadzić będziemy obliczenia, które bazują już na rzeczywistych danych geologicznych.

Do tej pory szacunki powstawały poprzez porównanie analogicznych wielkościowo obszarów potencjalnego występowania gazu łupkowego w Polsce z charakterystykami basenów amerykańskich. Także, ani wyznaczenie tego obszaru co do wielkości, ani miąższości osadów, nie było, póki co, możliwe. Parametry przenoszone ze Stanów Zjednoczonych nie są zweryfikowane z rzeczywistymi danymi. Uważam jednak, że wszystkie te szacunki, które padały w ostatnim czasie są bardzo cenne - dają nam wyobrażenie o skali możliwości. Nie należy przywiązywać wagi bezpośrednio do cyfr, ale powodują one, że ludzie rozumieją, że jest to ważne dla kraju.

czwartek, 10 marca 2011

Relacja z konferencji „Nowy gaz dla Polski. Shale, tight, coal”

Kwestia potencjału gazu łupkowego w Polsce nie jest całkiem nowa - polska służba geologiczna interesowała się już wcześniej alternatywnymi rodzajami złóż gazu i związanymi z nimi nowymi technologiami poszukiwań i wydobycia. Fakt istnienia w Polsce potwierdzonych niekonwencjonalnych złóż gazu znany jest od niedawna. Firma Aurelian w 2007 roku ogłosiła pozytywne wyniki prowadzonych przez siebie badań na strukturze Siekierki koło Poznania. Od tamtej pory trwa gorąca dyskusja na temat możliwości eksploatacji metanu z łupków, przy wykorzystaniu amerykańskich doświadczeń.

W miniony czwartek, 3.03, w Warszawie odbyła się konferencja „Nowy gaz dla Polski”. Do udziału zaproszono specjalistów w dziedzinie eksploatacji gazu metodami niekonwencjonalnymi, geologów oraz prawników. Przez wiele godzin eksperci dyskutowali nad możliwościami wydobywania metanu z łupków znajdujących się na terenie kraju, a ściśle rzecz ujmując, głęboko pod powierzchnią.