poniedziałek, 16 listopada 2009

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o UE„GWIEZDNY KRĄG"


V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG"

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Urząd Miejski w Słupsku ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej

"GWIEZDNY KRĄG"

Na zaproszenie Pana Rafała Kuligowskiego – prezesa Słupskiego Stowarzyszenia Europejczyk i głównego pomysłodawcę dotychczasowych edycji konkursu Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego jest partnerem konkursu oraz pełni funkcję koordynatora regionalnego na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Konkursu jest propagowanie idei Zjednoczonej Europy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs składa się z trzech etapów – lokalny, regionalny, ogólnopolski.

• Etap lokalny składa się z testu złożonego z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Test dostarczony jest Szkolnej Komisji Konkursowej złożonej z 3 nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole, która zgłosiła się do uczestnictwa w Konkursie do 9 grudnia 2009r przez Regionalne Komisje Konkursowe.

• W etapie regionalnym udział biorą trzyosobowe drużyny z każdej szkoły, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Konkursie oraz wyłoniła drużynę na podstawie testu z etapu szkolnego.

• Etap ogólnopolski obędzie się 18 marca 2010 roku w sali Konstytucji 3-ego maja Urzędu Miejskiego w Słupsku. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek finałowych będzie czuwać jury.

Więcej informacji na:
Zainteresowane szkoły proszę o kontakt w celu potwierdzenia uczestnictwa:

koordynator regionalny: Marcin KUŹMA
e – mail: marcin.kuzma@hotmail.com
tel. 0 600 498 550

Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz