niedziela, 1 listopada 2009

Nowelizacja ordynacji wyborczej zgodna z Konstytucją.


Trybunał Konstytucyjny orzekł (28.10.2009r.), że nowelizacja ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego wprowadzająca m.in. dwudniowe głosowanie jest zgodna z ustawą zasadniczą. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, została skierowana na początku marca tego roku do TK na wniosek Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Prezydent wstrzymał wejście w życie ustawy, głównie z powodu zbyt późnego uchwalenia jej przez Parlament. Zdaniem Lecha Kaczyńskiego naruszono obowiązek zachowania odpowiedniej vacatio legis. W uzasadnieniu wniosku do TK czytamy: „Z art. 2 Konstytucji statuującego zasady państwa prawnego wynika konieczność stosowania odpowiedniego terminu wejścia w życie ustawy. Wymagania co do długości okresu vacatio legis wiążą się z rodzajem materii, którą ustawa reguluje. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie w zakresie zmian prawa wyborczego odwołując się do standardów zachowania odpowiedniej vacatio legis w prawie wyborczym wskazał, że (swoistym minimum minimorum) powinno być uchwalanie istotnych zmian w prawie wyborczym (…), co najmniej sześć miesięcy przed kolejnymi wyborami, rozumianymi nie tylko jako sam akt głosowania, ale jako całość czynności objętych tzw. kalendarzem wyborczym.”

W uzasadnieniu swojego wyroku o zgodności ustawy TK jednocześnie wytknął, przychylając się do wątpliwości Prezydenta, że uchwalenie ustawy na kilka miesięcy przed wyborami do PE, nie były w tamtym momencie zgodnie z art. 2 Konstytucji.

Kolejną wątpliwość Lecha Kaczyńskiego odnośnie niekonstytucyjności przepisów dotyczących tzw. „ciszy wyborczej” również odrzucił. Ale jak czytamy na stronie Prezydenta, Trybunał Konstytucyjny „wyjaśnił przy tym, że choć przepisy te są sformułowane w sposób nieprecyzyjny, to jednak stopień ich wadliwości nie uzasadnia stwierdzenia ich niezgodności z art. 2 Konstytucji. Jednocześnie Trybunał zwrócił uwagę Sejmowi na konieczność precyzyjnego formułowania uchwalanych przepisów.”

Teraz ma zostać zaproponowany nowy projekt zmian w ordynacjach wyborczych zarówno w wyborach parlamentarnych, prezydenckich jak i samorządowych. Główne zmiany to możliwość oddawania głosów przez dwa dni, a osoby niepełnosprawne mają mieć umożliwione głosowanie przy pomocy pełnomocnika. Do tego może dojść jeszcze możliwość łączenia wyborów i głosowania korespondencyjnego. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w ciągu miesiąca zaproponowany zostanie nowy projekt. A wszystko to by umożliwić jak największej liczbie osób możliwość głosowania, jak najszerszy udział obywateli w wyborach.


Osobiście popieram rozwiązania umożliwiające łatwiejsze głosowanie osobom niepełnosprawnym, faktycznie trzeba coś w tej materii zrobić. Ciekawie jest to rozwiązane np. na Ukrainie. Biorąc udział w wyborach parlamentarnych w tym kraju pod koniec 2007 roku jako niezależny obserwator, kontrolowałem wybory nie tylko w lokalach wyborczych, ale i chodziłem z komisją, składającą się z dwóch osób, po domach. Komisja z małą urną i kartami do głosowania wybierała się do tych mieszkańców, którzy ze względu na swój wiek, czy chorobę nie byli w stanie opuścić domu. Wcześniej takie osoby, przy pomocy bliskich, musiały zgłosili chęć udziału w wyborach. Takie rozwiązanie zastosowano też w innych państwach, np.: na Litwie, Łotwie, czy Estonii.

Mam już wątpliwości co do dwudniowego głosowania. Informacja, że wybory odbędą się w daną niedzielę nie jest ogłaszana z dnia nadzień, wiemy o tym dobrych kilka tygodni wcześniej. Dlatego zdecydowana większość z nas może tak sobie zaplanować weekend by w godzinach otwarcia lokali wyborczych w niedzielę udać się do nich. Jeśli całą wyborczą niedzielę będziemy przebywać z dala od swojego miejsca zamieszkania, to też zazwyczaj wiemy o tym wcześniej. Możemy złożyć wniosek o możliwość głosowania w innym lokalu wyborczym. Dwa dni wyborcze to też dodatkowe koszty. Według Państwowej Komisji Wyborczej zwiększyłoby to koszty o około 20 proc.

Źródło: prezydent.pl, pb.pl,

Fot 1: http://www.prague.polemb.net/gallery/obrazki/Wybory.jpg
Fot 2:Tzw. „Wędrująca urna wyborcza” na Ukrainie

Tekst mojego autorstwa ukazał się na http://www.mojeopinie.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz