wtorek, 10 listopada 2009

Seminarium Samorządowe - "JOW" - 17 listopada


Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego

zaprasza na

I spotkanie w ramach projektu Seminarium Samorządowe.

Tematem spotkania będzie kwestia związana ze zmianą ordynacji wyborczej do Sejmu i samorządu terytorialnego. Wśród zaproszonych gości są: Pan poseł Maciej Płażyński, Pan poseł Czesław Mroczek, Pan poseł Bogusław Kowalski oraz Pan poseł Janusz Piechociński.
17 listopada, godz. 18:00, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, VIII piętro, sala 844

Partner Strategiczny:

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
oraz
Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa TWP w Warszawie


JOW – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – czy jest szansa na wprowadzenie takiego rozwiązania do naszego systemu wyborczego? Czy jest miejsce na powszechne wybory radnych w okręgach jednomandatowych, odbywających się w jednej turze, bez progów wyborczych i bez przywilejów dla ogólnopolskich komitetów wyborczych oraz wprowadzenia bezpośrednich wyborów starosty powiatu i marszałka województwa?

OPIS PROJEKTU:

Seminarium Samorządowe organizowane przez stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych tworząc nowoczesną płaszczyznę do wymiany poglądów przez ludzi zaangażowanych w życie publiczne, w tym w szczególności samorządowców i lokalnych aktywistów.

Seminarium Samorządowe to cykl spotkań w centrum m.st. Warszawy (Pałac Kultury i Nauki) poświeconych sprawom samorządu terytorialnego, a zwłaszcza problemom mieszkańców. Jednym z głównych celów inicjatywy jest chęć edukacji i uświadamiania społeczeństwa o kwestiach związanych z ich bezpośrednim otoczeniem. Jakie mają prawa i obowiązki oraz jak konsekwentnie egzekwować je od odpowiednich organów. Ponadto w ten oto sposób zostaje utworzona platforma dla liderów samorządowych posiadających mandat społeczności lokalnych i regionalnych, aby usprawnić współdziałanie w zakresie budowy silnego samorządu.

Powstanie takiej płaszczyzny pozwoli na utworzenie kompendium wiedzy dla społeczności lokalnej na temat problemów dotyczących dzielnicy, miasta, gminy, powiatu czy województwa oraz pozwoli na efektywniejszą realizację zadań wynikających z obowiązków radnego, wójta, burmistrza, starosty czy prezydenta miasta.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz