piątek, 28 maja 2010

Tyle otrzymasz, ile dasz!

Przyjaciele, Członkowie Wspólnoty Mazowieckiej!

Rok 2010 to dziwny rok, w którym niemal każdy miesiąc niesie "jakoweś klęski i nadzwyczajne wydarzenia" dla młodej, bo zaledwie 20 letniej, polskiej demokracji. Czyżby Opatrzność doświadczała nas, by wywołać falę refleksji w Narodzie, wśród ludu prostego? Bo klasa polityczna już nie jest do uratowania?! Ledwo opadł nastrój uniesienia i braterskiej miłości, jak pył z ziemi smoleńskiej po katastrofie polskich elit, a już zaczęły się walki o władzę, w starym podłym stylu...
W naszym wspólnotowym rozumieniu, Bóg chce nami mocno potrząsnąć, przerwać naszą codzienną pogoń za mamoną, przerwać naszą wieczną kłótnię i sfary publiczne. To tak, jakby Opatrzność chciała nam powiedzieć: ocknijcie się ludzie! Cieszcie się z tego, co macie!... Bo dzisiaj macie dużo, a jutro możecie nie mieć nic!!! Jedno co Wam pozostanie, to Wasza przeszłość, Wasze czyny! I wtedy okaże się, ile kto był wart... Miarą człowieka jest bowiem jego zdolność do empatii, współczucia innym i wielkość jego wyciągniętej dłoni do biednych i skrzywdzonych przez los.
Niech ta prosta, szczera refleksja towarzyszy nam, zwykłym Polakom - obywatelom, nie politykom - w decyzjach, kształtujących nasze postawy i zachowania w sytuacji zagrożenia dla życia i dobytku naszych przyjaciół, kolegów znajomych i współmieszkańców Polski i naszego rodzimego Mazowsza.

Pragniemy Państwa poinformować, że powódź dotknęła także gospodarstwa/domy członków naszej Wspólnoty, w szczególności w powiecie płockim. Wielu naszych przyjaciół i kolegów brało i bierze do dziś udział w akcjach ratunkowych na Mazowszu. Członkowie naszego Zarządu Regionalnego i struktur powiatowych są na terenach zagrożonych i dotkniętych powodzią, głównie w powiecie płockim, by pomagać fizycznie i wspierać duchowo wszystkich poszkodowanych, których tam spotykają. Ale wiemy, że fala przemija. Pomoc rządowa, samorządowa powoli się kończy. A poszkodowani pozostaną, najczęściej sami sobie. Bóg nas ostrzega przed czymś, wskazuje jakąś drogę, dając konkretne znaki. Próbując zrozumieć "te znaki na niebie i ziemi" roku 2010-ego, Stowarzyszenie Wspólnota Mazowiecka zaprasza wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc poszkodowanym w wyniku powodzi do czynnego wsparcia akcji pomocy w naszym regionie. Powódź wyrządziła bardzo poważne szkody, ucierpiało wiele rodzin, mieszkańców Mazowsza. Ale wierzymy, mocno wierzymy, że po burzy przyjdzie słońce! My, Wspólnota Mazowiecka, nie zostawimy Was samych w potrzebie!

Wspólnota Mazowiecka, w 30-lecie Solidarności, decyzją Sekretariatu Zarządu Regionalnego, który 24 maja powołał specjalny sztab pomocy poszkodowanym w powodzi 2010 roku, inicjuje akcję „Solidarne Mazowsze - jedni drugich brzemiona noście”, której celem jest zorganizowanie konkretnego wsparcia dla poszkodowanych przez majową powódź. Możemy pomóc na wiele sposobów – zbierając dary materialne (żywność, odzież, środki czystości, etc., ect.), ofiarując pieniądze, biorąc udział w pracach związanych z usunięciem zniszczeń po powodzi, pomagając w opiece nad dziećmi czy osobami starszymi. Pamiętajmy, że skutki powodzi trwać będą dużo dłużej niż sama powódź. Potrzebna będzie pomoc, także w przyszłości, co najmniej do końca roku. Już niedługo rozpoczną się wakacje szkolne, konkretną formą pomocy może być zorganizowanie choćby tygodniowego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami powodzi. Możemy połączyć to z wakacjami dla dzieci Polonii ze wschodniej Europy, organizowanej od lat przez naszą Wspólnotę, razem ze Wspólnotą Polską, prowadzoną do niedawna przez śp. Marszałka Macieja Płażyńskiego, naszego nieodżałowanego przyjaciela i współtwórcy Wspólnoty Mazowieckiej.

Sztab pomocy poszkodowanym w powodzi 2010 roku Wspólnoty Mazowieckiej organizuje także, a może przede wszystkim, pomoc w postaci kojarzenia osób, rodzin, przedsiębiorców, firm i innych podmiotów prawnych z rodzinami i firmami poszkodowanymi w powodzi, w celu stworzenia pomostu organizacyjnego w dziele pomocy długotrwałej, docelowej, która pozwoli wyjść pokrzywdzonym z kryzysu popowodziowego, tak psychicznego, jak i materialnego. Nasza baza danych o konkretnych rodzinach, gospodarstwach, firmach i innych podmiotach prawnych, jest kompletowana od kilku dni. Będziemy polecać formy pomocy, doprowadzać do kontaktu bezpośredniego i monitorować przebieg akcji pomocowych, prowadzonych przez konkretne osoby, czy podmioty prawne. Informacje o zapotrzebowaniu na konkretne formy pomocy – materialnej i nie tylko – będziemy publikować na stronie internetowej www.wswm.org.pl. Szczegółowych informacji udziela koordynator akcji pomocowej: biuro@wswm.org.pl, tel. 22 556 27 91. Zapraszamy – Bądźmy Solidarni!

Apel Stowarzyszenia Wspólnota Mazowiecka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz