czwartek, 13 maja 2010

Konwencja samorządowa WSWM w Płocku- relacja

Zarząd Oddziału Płockiego Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego zorganizował 8 maja 2010 r. w siedzibie Miejskiego Centrum ds. Współpracy Organizacji Pozarządowych w Płocku Północnomazowiecką Konwencję Samorządową.

Celem Konwencji było podsumowanie 20-lecia samorządu w suwerennej Polsce a także odniesienie się do rozwiązań z przeszłości, problemów teraźniejszości i wyzwań przyszłości na drodze do samorządnej Rzeczypospolitej.

W spotkaniu udział wzięli: grono wieloletnich praktyków działalności publicznej, samorządowcy z regionu w tym goście specjalni- radni I-szej kadencji Rady Miasta Płocka w latach 1990-1994, młodzi uczestnicy programu społecznego Wspólnoty Samorządowej „Tutaj mieszkamy, tutaj działamy” oraz sympatycy Wspólnoty Samorządowej.

Obrady konwencji rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Uczestników konwencji przywitał pan Mariusz Ambroziak, V-ce Przezes Wspólnoty Samorządowej, poseł na Sejm III kadencji, działacz na rzecz rozwoju regionu płockiego. W swoim wystąpieniu przedstawił podejmowane przez Wspólnotę działania i inicjatywy pobudzające aktywność środowisk lokalnych w tym takie projekty jak:

- projektu społeczno-politycznej aktywizacji młodzieży z terenu Mazowsza „Tutaj mieszkamy tutaj działamy”,
- Katyń – ocalić od zapomnienia.

Następnie wystąpienia programowe przedstawili kolejno:

Konrad Rytel -prezes WSWM, starosta powiatu wołomińskiego, temat: „Zarys działalności Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego”,
Barbara Gerula – działaczka Komitetu Obywatelskiego w Gostyninie w latach 1989-90, temat „Działalność i rola Komitetu Obywatelskiego w Gostyninie w przeprowadzeniu pierwszych wolnych wyborów”,
Franciszek Wiśniewski – przewodniczący w I-szej kadencji Rady Miasta Płocka ( od lutego 1992), temat: „Początki niezależnego samorządu”,
Andrzej Łachmański – radny Miasta Płocka obecnej kadencji, temat: „Funkcjonowanie Rady Miasta Płocka obecnie”,
Janusz Ściskalski – przewodniczący Warszawskiej Wspólnoty Mazowieckiej, temat: „Strategii wyborczej WSWM”,
„Tutaj mieszkamy, tutaj działamy” – uczestnicy projektu na temat jego realizacji.

Projekt Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej „Tutaj mieszkamy, tutaj działamy” jest projektem społecznej aktywizacji młodzieży. Jego celem jest sprawienie aby młodzi ludzie chcieli aktywnie włączyć się w życie swoich społeczności lokalnych. Stwarza ciekawą szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia w realizacji własnych projektów. Program realizowany jest w 3-ch gminach na Mazowszu: w Płocku, Piastowie, Iłowie.

Uczestnicy projektu w Płocku - uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Krzywoustego w Płocku - zrelacjonowali przebieg programu i własny w nim udział. Realizują projekt w zakresie kulinarnym w tym naukę gotowania, bo jak sami stwierdzili nie umieją gotować. Zwieńczeniem tego projektu ma być napisanie i wydanie książki dla młodzieży o gotowaniu. Dochód ze sprzedaży planują przekazać na „Adopcję na odległość” Myślą o dziecku z Ameryki Południowej.

Dzięki udziałowi w programie jego uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do zainicjowania i prowadzenia obywatelskich projektów. Młodzież biorąca udział w programie udowadnia, że chce być aktywna społecznie i angażować się w życie lokalnych społeczności. Ich kolejnym pomysłem jest plan uruchomienia węzła radiowego dla młodzieży na terenie miasta Płocka pod patronatem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Miłym akcentem było wręczenie z okazji 20-stej rocznicy Samorządu Terytorialnego podziękowań radnym I-szej kadencji Rady Miasta Płocka obecnym na konwencji :

Panu Franciszkowi Wiśniewskiemu,
Panu Józefowi Gutowskiemu,
Panu Ignacemu Sobczakowi.

Pólnocnomazowiecka Konwencja Samorządowa wyznaczyła cele na najbliższe wybory samorządowe w oparciu o „Rezolucję Piastowską” ( treść na www.wswm.org.pl). W celu wzmocnienia szans na zwycięstwo w wyborach samorządowych 2010 podstawą strategii wyborczej jest otwarcie struktur Wspólnoty dla obywateli niezrzeszonych, oraz członków innych wspólnot i organizacji pozarządowych a także współpraca z całymi środowiskami zawodowymi, pracowniczymi, naukowymi i twórczymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz