środa, 5 maja 2010

Apel do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP o referendum o JOW

Zachęcam do podpisania apelu do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP o referendum o JOW. Informacje otrzymane od Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW zamieszczam poniżej.

Katastrofa pod Smoleńskiem pociąga za sobą wiele zmian w składzie, sytuacji i działaniu elity politycznej Polski. Zmiany te, wymuszone przez dramatyczną sytuację, niekoniecznie muszą być korzystne dla kraju. Przyspieszone wybory prezydenckie, dojście do władzy wielu osób mało znanych i nieposiadających poparcia społecznego w szczególny sposób kierują naszą uwagę na sposób wyłaniania elit politycznych, a więc na ordynacje wyborcze. W ten sposób Przesłanie Konferencji w Suchej Beskidzkiej staje się jeszcze bardziej aktualne.

Zwracamy się z apelem o złożenie swego podpisu pod tym dokumentem: http://apel.jow.pl/. Niech jak najwięcej obywateli wyrazi w ten sposób swoje poparcie dla naszego domagania się referendum w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu. Zebrane podpisy przekażemy na początku oficjalnej kampanii wyborczej Kandydatom na Urząd Prezydenta RP.

Andrzej Pająk, starosta Suski
Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa
Marian Dzięcioł, burmistrz Łochowa
Waldemar Tkaczyk, wójt Kościerzyny
Jerzy Przystawa, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „JOW”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz