czwartek, 6 maja 2010

Do przyjaciół Moskali!

Tak pisał w XIX wieku Adam Mickiewicz, żeby pokazać, że Polacy nie do Rosjan mają pretensje, ale do ich zaborczych władców. Dzisiaj z listem/posłaniem o tym tytule zwracają się intelektualiści polscy. A co my, zwykli Polacy, możemy powiedzieć i zrobić, dla naszej lepszej przyszłości?!...

Naszym zdaniem, Polacy nigdy nie żywili nienawiści do Rosjan, choć często walczyli z wojskami rosyjskimi, głównie na ziemiach polskich, podczas rosyjskich zaborów lub z władzami Polski Ludowej, namaszczonymi przez ZSRR, w latach powojennych.

Rosjanie byli jednak przez całe dziesięciolecia przekonywani przez polityków sowieckich, że Polacy piastują w sercach pamięć o swoich bohaterach, głównie o sybirakach i polskich elitach zamordowanych w Katyniu, tylko po to, by utrwalać w swojej narodowej pamięci nienawiść do Rosjan.

Dzisiaj, po katastrofie smoleńskiej i tak ciepłej reakcji wielu Rosjan wobec tragedii narodowej Polaków, w tym jakże wspaniałej reakcji ich najwyższych reprezentantów, jest najlepszy czas by powiedzieć, że: Polacy nie obarczają Narodu Rosyjskiego winą za mord katyński! – Winni tej zbrodni są bowiem przywódcy podpisani na dokumentach, nakazujących bestialskie egzekucje na Polakach w 1940 roku.

Zbliża się data, która głęboko zapadła Rosjanom w ich obywatelskiej pamięci. Datą tą jest dzień zwycięskiego zakończenia, dla ZSRR i zachodnich aliantów, II wojny światowej. Dla Rosjan jest to dzień 9 maja, który w Rosji jest świętem narodowym, świętem zwycięstwa opłaconego krwią i życiem milionów rosyjskich obywateli, którzy zginęli na froncie „od Lenino do Berlina”. Żołnierze rosyjscy ginęli też na naszej polskiej ziemi. Są w Polsce ich liczne groby… – Zadbajmy o groby Rosjan, poległych w walce z naszym wspólnym wrogiem na polskiej ziemi, jak o własne i 9 maja zapalmy na nich znicze naszej polskiej czci i pamięci dla rosyjskich żołnierzy. Nie zrobimy tego, by uczcić zwycięstwo ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami i ustanowienie radzieckiej władzy w Europie Centralnej i Wschodniej, ale po to by czcić pamięć bohaterskich żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli, likwidując okupanta Warszawy i całej Polski.

W dniach 8-9 maja 2010 roku wszystkie oddziały powiatowe naszej Wspólnoty sprawdzą stan cmentarzy lub kwater, a nawet pojedynczych grobów w swoich miastach i gminach i we współpracy z władzami samorządowymi lub innymi opiekunami, tam gdzie to potrzebne, doprowadzić do uporządkowania mogił bohaterów II-ej wojny światowej, głównie Rosjan.

Podejmując tą inicjatywę, liczymy na współpracę wielu środowisk i organizacji pozarządowych, z którymi na co dzień współpracujemy, tj. NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Związku Harcerstwa RP, Akcji Katolickiej, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Korporacji Przemysłowo-Handlowej, Wszechnicy Polskiej, Stowarzyszenia „Parafiada” i wielu lokalnie działających stowarzyszeń obywatelskich, samorządowych Warszawy i różnych subregionów Mazowsza.

Zwracamy się do środowiska oświatowego, wszystkich wychowawców i nauczycieli dzieci i młodzieży szkolnej, o wsparcie naszej inicjatywy, poprzez omówienie w szkołach przedstawianego wyżej problemu i zachęcenie swoich wychowanków do wzięcia udziału w tym działaniach i dania dowodu pamięci o rosyjskich bohaterach II-ej wojny światowej, poległych na polskiej ziemi.

Liczymy na życzliwe przyjęcie tej inicjatywy przez Ambasadę Rosyjską w Warszawie i wszystkich Rosjan.

Inicjatywa Warszawska „P o j e d n a n i e”
Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz