sobota, 15 maja 2010

Palenie papierosów w miejscach publicznych- wyniki ankiety

Palenie papierosów w miejscach publicznych- problematyka

Nowelizacją ustawy antynikotynowej została zaakceptowana przez parlament. Zakłada ona m.in. konieczność wydzielenia pomieszczenia dla palących w lokalach z co najmniej dwoma pomieszczeniami. W lokalach z jednym pomieszczeniem lub mniejszym niż 100 m kw. Będzie mogła powstać gdzieś w pobliżu albo np. w piwnicy. Nowelizacja czeka na podpis Prezydenta.

Zaostrzające się przepisy antynikotynowe to światowy trend. We wszystkich krajach UE obowiązuje - w różnym zakresie - zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Pierwszym krajem, który wprowadził, w marcu 2004 roku, całkowity zakaz palenia w pubach, barach i restauracjach, była Irlandia. W jej ślady poszły Malta oraz Włochy. Zakazy palenia w lokalach gastronomicznych wprowadzono również w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Holandii oraz Niemczech.

Zapraszam do zapoznania się z wynikami ankiety.

Grupa badawcza

Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2010 roku w czterech różnych środowiskach:

- pracownicy biurowca Tamex w Warszawie,
- członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego,
- pracownicy biurowca przy ul. Domaniewskiej,
- pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W badaniu udział wzięło łącznie 200 osób.

Cel badania

Celem badania było poznanie opinii pracowników biurowych, członków Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat zakazu palenia w miejscach publicznych, takich jak szpital, poczta, bank, restauracje, kina, teatry, bar, pub, klub, na przystankach, w samochodzie i czy w miejscach pracy powinny byś wydzielone palarnie.

Wyniki badania

1. Płeć:

kobieta- 59.33%
mężczyzna- 40.66%

2. Przedział wiekowy:

18- 25 lat- 52.66%
26- 35 lat- 36%
36- 50 lat- 8.66%
51- 60 lat-2%
od 60 lat- 0.66%

3. Wykształcenie:

Wyższe- 52.66%
Średnie- 40%
Podstawowe-4%
Zawodowe- 3.33%

4. Czy jesteś osobą palącą?

Nie- 58%
Tak- 26.66%
Rzuciłem/am- 15.33%

5. Czy jesteś za zakazem palenia w miejscach publicznych, takich jak szpital, poczta, bank?

Tak- 71.33%
Powinny być wyznaczone miejsca do palenia- 26%
Nie- 2.66%
Nie mam zdania- 0%

6. Czy jesteś za zakazem palenia w miejscach publicznych takich jak restauracje, kina, teatry?

Tak- 52.66%
Powinny być wyznaczone miejsca do palenia- 39.33%
Nie- 8%
Nie mam zdania- 0%

7. Czy jesteś za zakazem palenia w miejscach publicznych, takich jak bar, pub, klub?

Tak- 36%
Powinny być wyznaczone miejsca do palenia- 35.33%
Nie- 26.66%
Nie mam zdania- 2%

8. Czy jesteś za zakazem palenia na przystankach?

Tak- 79.33%
Nie- 15.33%
Nie mam zdania- 5.33%

9. Czy jesteś za zakazem palenia w samochodach?

Tak- 47.33%
Nie- 44%
Nie mam zdania- 8.66%

10. Czy w miejscu Twojej pracy powinna być palarnia?

Tak- 61.74%
Nie- 30.2%
Nie mam zdania- 8.05%


Wnioski- zakaz palenia

 Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 71%) jest za zakazem palenia w miejscach nie związanych z rozrywką jak szpital, bank, poczta. Mniej osób (ponad 52%) podtrzymuje to zdanie odnośnie miejsc związanych z rozrywką w obecności sztuki i/lub wymagających pewnej etykiety. Najmniej osób (36%) broni owego stanowiska odnośnie miejsc rozrywki stricte towarzyskiej i/lub wymagających etykiety zachowania w znacznie bardziej liberalnym zakresie, jak pub, klub, bar.

OPIS:

 Podział ten zwraca uwagę, ponieważ jest on w dużej mierze odzwierciedleniem stanu obecnego - w szpitalach, bankach, na poczcie nie wolno palić (klientom/pacjentom). W miejscach rozrywki zwykle zasady panują bardziej liberalne, np. w restauracjach zazwyczaj są wydzielone sektory. W kinach i teatrach rzadziej. Natomiast w pubach, barach i klubach zwykle palenie jest dozwolone, co skutkuje obecnością oparów tytoniowych w dużym natężeniu i np. uniemożliwia odwiedzanie tego typu miejsc osobom wrażliwym na dym tytoniowy.

Wnioski- wydzielone miejsca dla palaczy

 Znamienne także, że wśród ankietowanych odnośnie w/w miejsc utrzymuje się podobny stopień zwolenników wydzielenia miejsc do palenia, i tak: w szpitalach, bankach i na poczcie 26%, w restauracjach, kinach i teatrach - ponad 39%, zaś w pubach, klubach i barach - ponad 35%.

OPIS:

 Najbardziej wydaje się doskwierać ankietowanym brak sektorów do palenia w kinach i teatrach (aż niespełna 40%), gdyż w restauracjach taka możliwość zazwyczaj jest. Wydaje się to być zrozumiałe, ponieważ spośród wziętych pod uwagę w ankiecie miejsc rozrywki najmniej swobody dla palaczy jest właśnie w kinach i teatrach.

Wnioski- palenie na przystankach

 Nieco inaczej wygląda podział zwolenników i przeciwników palenia w miejscach użyteczności publicznej takich jak przystanki (ponad 79% na NIE),

OPIS:

 gdzie sfera wolności osobistej siła rzeczy ograniczona jest do minimum i nie ma możliwości wydzielenia sektorów dla palaczy (nie licząc "pod chmurką").

Wnioski- palenie w miejscu pracy

 prawie 62% za miejscami dla palaczy, przy ponad 30% za brakiem takich miejsc,

OPIS:

 dla większości palaczy brak możliwości zapalenia jest dużym dyskomfortem, zaś z uwagi na ilość spędzanego w pracy czasu koniecznością jest udostępnienie pracownikom w większym zakresie swobody osobistej (choćby na przerwach) niż w miejscach użyteczności publicznej. Budzić to może jednak sprzeciw osób niepalących i pracodawców. Przerwa na papierosa może być powód do dodatkowej przerwy od pracy.

Wnioski- palenie w samochodach

 Ponad 47% jest na NIE, zaś 44% na TAK jeśli chodzi o palenie w samochodach.
OPIS:

 Ważne wydają się tutaj być dwa czynniki: po pierwsze stopień prywatności we własnym samochodzie (zapewne wymagana jest w dużym zakresie) oraz stopień bezpieczeństwa dla ruchu ulicznego. Te dwa czynniki wydają się być przeciwstawne, dlatego w celu ich rozróżnienia wymagana jest osobna ankieta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz