poniedziałek, 1 czerwca 2009

Kim jesteśmy...

Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest organizacją, która gromadzi liczne grono działaczy samorządowych i sympatyków, zaangażowanych w rozwój samorządnej Rzeczpospolitej. Działalność publiczną prowadzimy od roku 2001 będąc stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Członkami Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej są w dużej części radni wszystkich szczebli samorządu lokalnego w gminach, powiatach i sejmiku mazowieckim. Oddziały powiatowe naszego Stowarzyszenia prowadzą aktywną działalność w ponad 20 powiatach na terenie całego Mazowsza. Wielu działaczy Wspólnoty Samorządowej pełni z wyboru mieszkańców ważne funkcje wójtów, burmistrzów, starostów oraz uczestniczą w kierowniczych strukturach rad gminnych i powiatowych.
Stowarzyszenie nasze szczyci się wieloletnią współpracą z wyższą uczelnią ”Wszechnica Polska” która pomaga nam prowadzić działalność edukacyjną i służy swoim zapleczem dydaktycznym dla wielu naszych inicjatyw.
Wszechstronna działalność Akademickiego Koła Wspólnoty Samorządowej zapewnia nowoczesne formy komunikowania oraz liczne możliwości bezpośrednich spotkań z wybitnymi politykami naszego Kraju.
Głównymi zadaniami które stawia przed sobą Mazowiecka Wspólnota Samorządowa są działania na rzecz rozwoju idei samorządności i zasad demokracji w życiu społecznym opartych na chrześcijańskim systemie wartości oraz prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Przestrzeganie zasad etyki i przejrzystość w służbie publicznej to podstawowa zasada którą kierujemy się w swojej działalności. Celem naszych działań jest uczciwa służba mieszkańcom Mazowsza w różnziych strukturach działalności samorządowej.
PARTII jest wiele WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA jedna!
Zapraszamy do aktywnej działalności w naszym Stowarzyszeniu i współpracy służącej rozwojowi naszych „ małych ojczyzn”.

Z wyrazami szacunku
Konrad Rytel
Prezes Zarządu Regionalnego
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz