piątek, 11 grudnia 2009

Nowe władze Warszawskiej Wpólnoty Samorządowej.

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

W dniu 10 grudnia 2009 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, którego głównym celem było podsumowanie dotychczasowej działalności oddziału oraz wybór nowych władz. Zebraniu przewodniczył Pan Jerzy Kulesza. Na wstępie dotychczasowy Przewodniczący Zarządu – Pan Zbigniew Jackiewicz – zdał sprawozdania z działalności struktury Warszawskiej.

Następnie w celu przeprowadzenia wyboru nowych warszawskich władz została powołana Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli: Pan Jakub Melak (Przewodniczący Komisji), Pan Paweł Dąbrowski oraz Pan Marcin Kalicki.

Po głosowaniu warszawskich członków Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej zostały wybrane nowe władze, w składzie:

• Pan Janusz Ściskalski – Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego;
• Pani Natalia Lipińska – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego;
• Pan Jacek Wachowicz – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego;
• Pan Adrian Jaworski – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego;
• Pan Janusz Paczkowski – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego;

Po wyborze nowych władz Prezydium, Pan Janusz Ściskalski przedstawił „Uchwałę Programową na lata 2010-2012 Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego WSWM”, która przez aklamację została przyjęta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz