wtorek, 1 września 2009

Akcja "Lato z polską 2009".


W sierpniu dobiegła końca ogólnopolska akcja samorządowców "Lato w Polsce", która miała na celu zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla polskich dzieci z Białorusi. W lipcu i sierpniu na terenie całego kraju samorządowcy gmin i powiatów przygotowali możliwie najlepsze warunki dla przyjęcia dzieci ze szkół białoruskich. Podstawowym zadaniem organizatorów było zapewnienie kontaktu z dziećmi polskimi, polską mową, polską kulturą.


Mazowiecka Wspólnota Samorządowa podjęła inicjatywę przedstawioną przez prezesa stowarzyszenia "Wspólnota Polska" pana posła Macieja Płażyńskiego i poprzez swoich działaczy pracujących w samorządzie, zorganizowała wypoczynek w wybranych miejscach województwa mazowieckiego. Z polską gościnnością i wieloma atrakcjami przyjęto dzieci polskie z Białorusi na terenie mazowieckich gmin w Mławie, Radomiu, Wyszkowie, Legionowie, Gostyninie, Ostrołęce oraz w Markach (pow. wołomiński). Wypoczywający w Markach zostali wyróżnieni wizytą delegacji pod przewodnictwem Macieja Płażyńskiego.


Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej pan Bogdan Borusewicz zaprosił osoby które podjęły się zorganizowania wypoczynku dzieciom z Białorusi na uroczyste spotkanie na którym swoją wdzięczność wyrazili przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi pani Andżelika Borys oraz prezes "Wspólnoty Polskiej" pan Maciej Płażyński.
na zdjęciach:
zdjęcie nr 1)burmistrz Marek obok Marszałka Senatu, wśród dzieci i zaproszonych do Senatu.
zdjęcie nr 2) burmistrz Marek-Janusz Werczyński, prezes "Wspólnoty Polskiej"- Maciej Płażyński, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi- Andzelika Borys, wicestarosta radomski(wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej)Krzysztof Górak, sekretarz pow. radomskiego- Renata Mazur, prezes Maz. Wspólnoty Samorządowej Konrad Rytel.

1 komentarz: