środa, 1 września 2010

Wybory do Rady Osiedla Grochów Południowy- 12.09.2010r.


Wybory do Rady Osiedla
Grochów Południowy

12 września 2010 r. (niedziela) w godzinach od 9ºº do 20ºº będziemy wybierali członków Rady Osiedla Grochów Południowy*.

O sobie: W tym roku obroniłem tytuł magistra politologii, stając się tym samym absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat aktywnie uczestniczę w działaniach Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego. Jestem przewodniczącym Akademickiego Koła Wspólnoty Samorządowej. Współpracując z grupą młodych osób organizuję konferencje edukacyjno - polityczne. Biorę także czynny udział w wielu akcjach społecznych, m.in. „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Rada Osiedla to tzw. jednostki samorządu pomocniczego. Ich kompetencje w znacznym stopniu zależą od aktywności członków. Jest to najniższy poziom władzy samorządowej - najbliższy sprawom lokalnym. To bezpośredni łącznik między mieszkańcami a organami decydującymi. Jeśli Rady Osiedli są silne mogą mieć istotny wpływ na podejmowane przez władze dzielnicy decyzje. Kadencja trwa 4 lata. Wszyscy członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierają wynagrodzenia.
*Wybory do Rady Osiedla, które odbyły się dnia 27.06, zostały unieważnione z uwagi na uchybienia w ich przygotowaniu, więcej czytaj: TUTAJPaweł Dąbrowski

Zachęcam, zagłosuj

nr 5 na liście kandydatów!

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla Grochów-Południowy

z dnia 18 sierpnia 2010 roku

Lista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla Grochów-Południowy wyznaczonych na dzień 12 września 2010 roku.

1. Adamek Justyna, specjalista ds. funduszy unijnych, 27 lat

2. Bartosińska Irena, technik hotelarz, 60 lat

3. Betcher Krystyna, technik technolog, 57 lat

4. Czak Arkadiusz, technik mechanik, 40 lat

5. Dąbrowski Paweł, magister politologii, 24 lata

6. Dworzyńska Wiesława, muzykolog, 81 lat

7. Glanc Maria, magister ekonomii, 74 lata

8. Grzegrzółka Adam, pracownik samorządowy, 31 lat

9. Hamerska Ewa, ekonomistka, 32 lata

10. Iwaniuk Mieczysław, emeryt, 75 lat

11. Kamionowska Urszula, nauczyciel, wyższe wykształcenie, 31 lat

12. Kasztelan Danuta Maria, ekonomistka, 63 lata

13. Kijanowska Danuta, politolog, 63 lata

14. Kluś Marcin, prawnik, 30 lat

15. Kornatowski Rafał, prawnik, 28 lat

16. Krawczyk Maciej, prawnik, 30 lat

17. Kujawa Dariusz, politolog, przedsiębiorca, 40 lat

18. Lewandowski Wiesław Janusz, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w CNPEP RADWAR S.A., 50 lat

19. Markiewicz Adam, inżynier meliorant, 46 lat

20. Maziarczyk Daniel, informatyk, 18 lat

21. Mroczek Magdalena, politolog, pracownik samorządowy, 34 lata

22. Namiota Artur, handlowiec, 41 lat

23. Ochal Jan, emerytowany księgowy, 69 lat

24. Onaszkiewicz Wiesław, elektromechanik, 64 lata

25. Ożdżeński Wojciech, filozof, 44 lata

26. Rek Janusz, urzędnik administracji, 65 lat

27. Sieczych Marianna, technik ekonomista, 52 lata

28. Suliborski Michał, urzędnik samorządowy, 35 lat

29. Szyszko Piotr, urzędnik, 33 lata

30. Zawadzka Małgorzata, elektronik, 57 lat

31. Zernik Grzegorz, dziennikarz, 39 lat

Przewodnicząca
Osiedlowej Komisji Wyborczej
/-/ Joanna Roman

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz