czwartek, 2 września 2010

W Siedlcach: Okręgi jednomandatowe – tak, ale…

W sobotę (28.08.2010r.) w Collegium Mazovia odbyła się Konferencja Samorządowa poświęcona problemowi okręgów jednomandatowych. Spotkanie zorganizowały Siedleckie Towarzystwo Samorządowe i Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.

Pierwszy mówca, dr Andrzej Pietrych, pracownik naukowy Collegium Mazovia, wykazał, iż użyte w aktach prawnych określających zasady wyborów sformułowanie „wybory proporcjonalne” jest na tyle mało precyzyjne, że nie jest konieczna zmiana konstytucji, aby można było wybierać posłów i radnych w okręgach jednomandatowych. Jednak – jak ocenił to dr Pietrych – partie polityczne, boją się utraty wpływów, nie zdecydują się na dokonanie takich zmian w ordynacji, co dzieje się z krzywdą i dla wyborców i jakości życia społecznego.

Wtórował mu p. Mariusz Wis, niezależny radny z warszawskiej Woli, który z wielkim ogniem przekonywał zebranych, że okręgi jednomandatowe są najlepszym, bo jedynym antidotum na wyrugowanie upartyjnienia wszelkich wyborów w naszym kraju, „wyzwolenia” mandatariuszy od dyktatu kierowniczych gremiów partii oraz zaprowadzenia realnej odpowiedzialności osób wybranych przed wyborcami.

Inne stanowisko zaprezentował p. Czesław Bielecki, były poseł, publicysta i komentator polityczny, który przywołując przykłady z państw „starej demokracji” wskazał na zagrożenia związane z funkcjonowaniem okręgów jednomandatowych. Stwierdził, że ta koncepcja może być traktowana co najwyżej jako propozycja zniwelowania przesadnie silnych związków posłów i radnych z desygnującymi ich partiami, ale też jej wprowadzenie nie stanie się cudownym lekiem na wszystkie negatywne skutki obowiązującego w Polsce systemu wyborczego.
Krzysztof Mazur
Tygodnik Siedlecki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz