poniedziałek, 15 marca 2010

Mazowiecka Konwencja Samorządowa.

Mając na względzie rozwijanie idei Samorządnej Rzeczypospolitej i konieczność konsolidacji wszystkich środowisk samorządowych regionu Mazowsza, Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego zorganizowało dnia 13 marca 2010 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie Mazowiecką Konwencję Samorządową (MKS).

W spotkaniu uczestniczyło ok. 180 osób. Na wstępie przybyłych gości przywitał Prezes Wspólnoty Mazowieckiej Pan Konrad Rytel. Główny punkt konwencji – wystąpienia programowe rozpoczął burmistrz Piastowa Pan Zbigniew Brzeziński. Następnie swoje wystąpienia mieli kolejno:

• Kazimierz Rakowski- Wójt gminy Klembów;

• Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki;

• Andrzej Kropiwnicki, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze;

• Czesław Bielecki, były Poseł na Sejm RP;

• Maciej Płażyński, Poseł na Sejm RP oraz Prezes Wspólnoty Polskiej;

Bardzo miłym akcentem było wystąpienie okolicznościowe gościa specjalnego z Litwy Pana Zdzisława Palewicza – Mera rejonu solecznickiego. Wspólnota Mazowiecka dla uczczenia 20. rocznicy pierwszych wyborów władz samorządowych w powojennej Polsce oraz w podsumowaniu poruszanych wątków przez wszystkich mówców konwencji przedstawiła Rezolucję Piastowską Wspólnoty Mazowieckiej (pełna treść dokumentu na www.wswm.org.pl). Oficjalną cześć konwencji zakończyły występy wspaniałych artystek: Ewy Nędziak, Dominiki Świątek, Edyty Jureckiej.

Mazowiecka Konwencja Samorządowa wyznaczyła cele na najbliższe wybory samorządowe, które odbędą się na jesieni 2010. Za konieczność uznano m.in.: powstanie szerokiej inicjatywy opartej na działaczach samorządowych i społecznościach lokalnych, która pozwoli na efektywniejszą realizację zadań wynikających z obowiązków radnego, wójta, burmistrza, starosty czy prezydenta miasta. Grupa liderów samorządowych posiadających mandat społeczności lokalnych i regionalnych postanowiła podjąć działania mające na celu współdziałanie w zakresie budowy silnego samorządu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz