środa, 30 marca 2011

Konsultacje chodnikowe na Pradze-Południe


Do 30 kwietnia mieszkańcy Pragi Południe mogą zgłaszać do Urzędu Dzielnicy propozycje najpilniej nadających się do naprawy, bądź remontu chodników i ulic w dzielnicy. W oparciu o złożone opinie zostanie ustalona kolejność wykonywania remontów ulic gminnych na Pradze Południe. Poniżej wzór ankiety zgłoszeniowej i informacje gdzie należy je składać.

Zachęcam do składania!

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

nazwa ulicy: (np. ul. Serocka)

..........................................................................................

określenie odcinka (np. między ul. Osowską a ul. Szaserów)

...........................................................................................

co wymaga naprawy: chodnik/jezdnia

szczególne znaczenie ulicy:

(np. czy znajdują się przy nich ważne instytucje, lub z innych powodów jest na nich duży ruch)

...................................................................................................
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia br.

Wypełnioną ankietę można wysłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Praga- Południe, Wydział Infrastruktury ul. Grochowska 274, 03 – 841 Warszawa, pocztą e-mailową na adres wir@pragapld.waw.pl, lub złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko 4 i 5 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274.

Państwa propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane i będą miały wpływ na ustalenie kolejności remontów chodników i ulic gminnych. Zgłoszenia dotyczące ulic nie będących w zarządzie Dzielnicy, zostaną przekazane ich zarządcom (np. Zarządowi Dróg Miejskich, spółdzielniom mieszkaniowym, itp.)

Wykaz ulic gminnych (ulic za których stan odpowiada Dzielnica Praga-Południe)

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz