czwartek, 4 listopada 2010

Prośba o wsparcie w kampanii wyborczej

21 listopada b.r. odbędą się wybory samorządowe. W związku z moją dotychczasową aktywnością i zaangażowaniem w sprawy dzielnicy Praga Południe oraz całego Mazowsza, kwestią dla mnie bardzo ważną stał się start w wyborach. Będę ubiegał się o mandat radnego dzielnicy Praga Południe w Warszawie z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Warszawska Wspólnota Samorządowa.

Już dziś gorąco zachęcam do wsparcia mojej kandydatury. Można to uczynić przez postawienie krzyżyka na karcie do głosowania w kratce przy moim nazwisku (Paweł Dąbrowski, nr 1 na liście 34, Okręg wyborczy nr 2, Grochów Południowy), a także w sposób czynny włączając się w moją kampanię. Bardzo cennym wsparciem będzie dla mnie także dokonanie wpłaty dowolnej sumy na Fundusz Wyborczy Komitetu z dopiskiem Wpłata na kampanię wyborczą Pawła Dąbrowskiego.


Fundusz Wyborczy – informacje

KWW Warszawska Wspólnota Samorządowa
ul. Tamka 38 lokal 903, 00-355 Warszawa

Nr rachunku odbiorcy:
BZ WBK 37 1090 1883 0000 0001 1492 5406

Tytuł przelewu:
Wpłata na kampanię wyborczą Pawła Dąbrowskiego.

Uwaga:
Wpłaty mogą być dokonywane tylko bezgotówkowo tj.
- przelewem z konta indywidualnego – osoba fizyczna (środki finansowe nie mogą być przelane na konto komitetu z konta firmowego czy gotówką na poczcie).
Osoba fizyczna – obywatel polski mający miejsce stałego zamieszkania na terenie RP

Z wyrazami szacunku,
Paweł Dąbrowski

1 komentarz: