niedziela, 7 listopada 2010

Instrukcja wyborcza – jak głosować…


Poniżej zamieszczam instrukcję wyborczą. W skrócie odpowiedzi na podstawowe pytania, jak głosować do rady gminy, rady powiatu, rady sejmiku województwa i w wyborach bezpośrednich na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Odpowiedzi te z pewnością będą przydatne 21 listopada gdy udamy się do lokali wyborczych:)

Jak oddać ważny głos
W lokalu dostaniesz cztery karty do głosowania w wyborach: do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego, na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Na każdej z kart do głosowania zawsze jest umieszczona zwięzła informacja o sposobie głosowania.

Jak głosować do rady gminy

W gminach do 20 tys. mieszkańców – stawiasz krzyżyk przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów (ze wszystkich list), ilu radnych wybieranych jest w danym okręgu. Zwyciężają ci, na których głosowało najwięcej osób. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców – możesz postawić tylko jeden krzyżyk przy jednym wybranym kandydacie. Oznacza to, że głosujesz na listę, z której on startuje, ale jednocześnie wskazujesz na niej osobę z pierwszeństwem do uzyskania mandatu.

Jak głosować do rady powiatu
Stawiasz krzyżyk przy nazwisku tylko jednego kandydata – oznacza to, że oddajesz głos na listę, z której startuje, ale równocześnie przyznajesz mu pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu.

Jak głosować do sejmiku wojewódzkiego
Stawiasz krzyżyk przy nazwisku tylko jednego kandydata – oznacza to, że oddajesz głos na listę, z której startuje, ale równocześnie przyznajesz mu pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu.

Jak głosować w wyborach bezpośrednich na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Stawiasz krzyżyk tylko przy jednym nazwisku. Jeśli jakiś kandydat otrzyma więcej niż połowę ważnych głosów, oznacza to, że zwyciężył już w I turze. Jeśli nie – 5 grudnia 2010 w Twojej gminie odbędzie się II tura, do której przejdą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

Pamiętaj!
Żeby Twój głos był ważny, musisz postawić w kratce obok nazwiska znak „X”. Jeśli się pomylisz, nie dostaniesz nowej karty do głosowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz