wtorek, 9 listopada 2010

Nowa energia dla Grochowa - program wyborczy


PROGRAM WYBORCZY

Nowa energia dla Grochowa

21-go listopada wybierzemy członków samorządów terytorialnych. Uważam, że warto swój głos oddać na komitety wyborcze wyborców – kandydatów na radnych, którzy znają lokalne potrzeby, nie są członkami partyjnych struktur, a mieszkańcami zaangażowanymi w sprawy osiedla, dzielnicy.

Jako radny będę dbał o nasze wspólne interesy. Niezależność daje mi możliwość nieskrępowanego działania i gwarantuje bezpośrednią odpowiedzialność przed wyborcami, a nie przed kierownictwem partii.

Bezpieczeństwo, modernizacja i rozwój to priorytety mojej kadencji w Radzie Dzielnicy. Praga Południe stanie się wizytówką prawobrzeżnej Warszawy, już dziś zasługuje na więcej!

Organy Samorządu Terytorialnego zajmują się dużymi inwestycjami w ramach dzielnic, takimi jak rewitalizacja parku Znicza, parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej czy stworzenie lokalnego ośrodka rekreacji nad gocławskim jeziorkiem Balaton. Radnym nie są obce także sprawy pozornie mniejszej wagi, a równie ważne dla mieszkańców dzielnicy, takie jak naprawa chodników, jezdni, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, czystości na ulicach.

Ubiegam się o mandat radnego dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Przed wyborcami będę odpowiedzialny zarówno za wspieranie tych dużych inwestycji, zwiększających atrakcyjność dzielnicy, jak i rozwiązywanie pomniejszych problemów, które w codziennym życiu Prażan są równie istotne.


W Radzie Dzielnicy Praga Południe będę zabiegał o :

 • Ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców. Zadbam o aktualizowanie na mapie Pragi miejsc nadal budzących obawy oraz szczególną ochronę w tych rejonach. Moim celem jest by mieszkańcy Grochowa oraz całej Pragi Południe czuli się w swojej dzielnicy bezpieczni, nie obawiali się zagrożenia ze strony chuliganów, grup przestępczych.

 • Uporządkowanie i efektywne zagospodarowanie terenu przy Bazarze Szembeka. Istotna kwestia to naprawa chodników i ulic wokół placu targowego oraz stworzenie wyraźnie oznaczonych miejsc parkingowych i miejsc zaopatrzenia w towary, tak by  odbywający się w związku z handlem ruch był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.  


 • Żłobki i przedszkola. Sytuacja, w której znajdują się młode rodziny oczekując na miejsce dla swoich pociech w żłobku czy przedszkolu, utrudnia pracę zawodową. Ważne jest aby młodzi ludzie zakładający rodzinę mieli pewność, że władze dzielnicy zadbają o stworzenie odpowiednich warunków do wychowywania dzieci. Stworzenie kolejnych placówek będzie jednym z głównych celów mojej kadencji w Radzie Dzielnicy Praga Południe.

  • Ośrodek sportu i rekreacji w rejonie południowego Grochowa. W ostatnim czasie na Pradze Południe powstało kilka miejsc, gdzie można spędzić czas wolny od pracy. Tak więc na Gocławiu mieszkańcy cieszą się basenem Wodnik, Saska Kępa to Hala Sportowa Saska, w północnej części Grochowa znajduje się Hala Sportowa Siennicka oraz Pływalnia Szuwarek. Brak natomiast podobnego ośrodka sportu i rekreacji w rejonie Grochowa Południowego. Będę forsował inicjatywę budowy hali sportowej w rejonie osiedli Ostrobramska, Witolin, Igańska, Majdański. Praga będzie cieszyła się nowym ośrodkiem sportu, a jednocześnie mieszkańcy Grochowa będą mogli skorzystać np. ze ścianki wspinaczkowej, pływalni czy rykoszeta w swojej najbliższej okolicy. Popularność osir–ów na Pradze Południe jest potwierdzeniem ogromnego zapotrzebowania na miejsca rekreacji zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.

  • Rozwój publicznych bibliotek. Znaczącym krokiem wprzód była informatyzacja i  skatalogowanie zbiorów z bibliotek całej dzielnicy. Kolejnym krokiem musi być uaktualnianie oferty, tak by w bibliotekach czytelnik mógł znaleźć najnowsze pozycje, branżowe czasopisma, które często stanowiłyby duży wydatek np. dla rodziny z dziećmi, ucznia czy studenta. Publiczna biblioteka ma służyć mieszkańcom, może być miejscem spędzania wolnego czasu. Będę wspierał remonty placówek bibliotecznych, ich modernizacje i rozwój.

  • Ścieżki rowerowe na Grochowie. Jak w każdej nowoczesnej dzielnicy, tak i  na Pradze Południe potrzebne są miejsca dla cyklistów. O ile widać w tej kwestii wyraźny postęp na Gocławiu, o tyle niestety Grochów nadal nie doczekał się rozbudowanej infrastruktury. Zielony Grochów powinien stać się dla nas -  mieszkańców oazą,  w której będziemy mogli odnaleźć chwilę ciszy i spokoju w codziennym pośpiechu. Tereny rekreacyjne, takie jak niedawno zmodernizowane parki (Park Znicza, Park nad Balatonem czy Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej) powinny być połączone siecią dogodnych ścieżek rowerowych. Umożliwi to aktywne spędzanie czasu w pobliżu własnego domu, bezpiecznie i zdrowo przemieszczając się na rowerze.

  Dla sprawnego i zrównoważonego rozwoju dzielnicy potrzeba lokalnych ośrodków inicjatyw obywatelskich, tak by radni mogli szybko i bezpośrednio reagować na problemy. To mieszkańcy Pragi wiedzą czego w dzielnicy potrzeba najbardziej, jakie działania powinny zostać podjęte. Niestety często jest tak, że członkowie Rad Dzielnic realizują swoje pomysły po zbyt pobieżnych konsultacjach społecznych, według własnych odczuć, co nie zawsze przynosi korzyści samej dzielnicy. Bardzo wyraźnie dostrzegam ten problem, chcę być Radnym, który utrzymuje stały kontakt z wyborcami, podejmuje inicjatywy na ich życzenie, interweniuje w ich sprawach.


  Twój sąsiad – Twoim Radnym


  Od urodzenia związany jestem z warszawskim Grochowem. To tutaj wychowywałem się, chodziłem do szkoły, zawierałem przyjaźnie.  Teraz działam na rzecz rozwoju mojego Osiedla. W tym roku obroniłem tytuł magistra politologii na UKSW. Obecnie kontynuuję edukację w ramach studiów podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Od kilku lat udzielam się społecznie, uczestnicząc m.in.  w działaniach Stowarzyszenia Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Jestem członkiem Rady Osiedla Grochów Południowy, w której pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Promocji i Informacji. Kieruję także inicjatywami Akademickiego Koła Wspólnoty Samorządowej.


  Zagłosuj na Samorządowca!

  Paweł Dąbrowski
  Lider listy 34 w Okręgu nr 2

  KWW Warszawska Wspólnota Samorządowa (lista nr 34)


  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz