sobota, 27 lutego 2010

Wybierać osoby czy głosować na listy…

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest stowarzyszeniem osób zaangażowanych w służbę społeczności lokalnej i propagujących aktywne życie publiczne.

Idea samorządnej Rzeczpospolitej, praktycznie sprawdzana w wielu miastach i gminach naszej Ojczyzny, jest realizowana od maja 1990 roku.

Dzięki konsekwentnemu przeprowadzeniu programu NSZZ „Solidarność” wdrożono reformę administracji, która pozwoliła obywatelom swobodnie wybierać władze gminne, potem powiatowe i wojewódzkie.

Po 20 latach funkcjonowania samorządów w Polsce pojawia się niebezpieczne dla demokracji zawłaszczanie struktur samorządowych przez wielkie partie polityczne, które, dysponując naszymi podatkami, finansują swoją działalność i poprzez stworzony przez siebie system wyborczy wpływają na kształtowanie rad różnych szczebli.

Proporcjonalna ordynacja wyborcza preferuje wybieranie między listami wyborczymi, których powstawanie jest uzależnione od decyzji „biur politycznych” poszczególnych partii.

Tworzące się lokalne komitety wyborcze są pozbawione są jakiegokolwiek dofinansowania oraz są zwalczane przez partie władzy.

Pilną koniecznością jest domaganie się od Sejmu zmiany ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, która pozwoli nam, obywatelom, wybierać bezpośrednio osoby, a nie listy.

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest aktywnym członkiem ogólnopolskiego zespołu samorządowców walczących o nowy sprawiedliwy system wyborczy. Domagamy się zmiany obowiązującej ordynacji wyborczej na większościową.

Podstawowe założenia większościowej ordynacji wyborczej:

- radni gmin, powiatów, województwa wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych,

- nie ma żadnych list wyborczych, a komitet wyborczy obywatelski czy partyjny może zgłosić w danym okręgu wyborczym tylko jednego kandydata.

- gmina zostaje podzielona na okręgi wyborcze równe ilości radnych przewidzianych do danej rady.

Biorąc za przykład gminę Wołomin zamieszkaną przez ok. 50 tys. osób, a rada Miejska składa się z 21 radnych, zostanie utworzonych 21 okręgów jednomandatowych, w których ok. 2400 osób wybierze jednego swojego przedstawiciela do rady gminy.

Radnym zostanie osoba, która uzyskała w swoim okręgu największą liczbę głosów.

W tym systemie głosowania zostaną wyeliminowane przypadki, kiedy radnymi były osoby, na których głosowało ok. 30 osób, a nie zostali radnymi ci, na których głosowało ponad 300 osób (ponieważ lista, z której startowali, nie przekroczyła „progu” 5%).

Postulowany model ordynacji wyborczej nie przewiduje żadnych progów wyborczych.

W wyborach „na osobę” będziemy starali się patrzeć przez pryzmat istotnych do rozwiązania problemów wspólnot lokalnych, a nie widzieć ogólnopolską grę dużych ugrupowań politycznych.

System, w którym w jednomandatowym okręgu wyborczym wyłoniony jest jeden i tylko jeden reprezentant wyborców w radzie miasta, powiatu czy województwa, powoduje powstanie szczególnej relacji społecznej pomiędzy radnym a społecznością lokalną.

Obecny system eliminuje z życia publicznego osoby uczciwe, aktywne i niezależne, ale nieposiadające poparcia partyjnego i znacznych środków pieniężnych będących w dyspozycji tych partii.

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa uważa, że ordynacja większościowa w jednomandatowych okręgach wyborczych, zarówno w samorządzie, jak i w wyborach parlamentarnych, lepiej służy budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Konrad Rytel
Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
http://www.wswm.org.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz