środa, 19 sierpnia 2009

Ryszard Kaczorowski

Warszawa 18.08.2009

Szanowni przyjaciele samorządowcy,


W roku bieżącym 2009 mają miejsce ważne rocznice dotyczące Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na emigracji. W lipcu minęło 20 lat od powołania na urząd Prezydenta a w dniu 26 listopada mija 90 rocznica urodzin .

Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski przez całe życie dawał przykład wiernej służby naszej Ojczyźnie. Za swoje zaangażowanie w działalność harcerską w II Rzeczpospolitej został skazany w 1940 roku przez NKWD na karę śmierci i zesłany na Syberię. Będąc żołnierzem armii gen. Andersa przeszedł szlak bojowy walcząc również w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie pozostał na emigracji działając w organizacjach polonijnych, w latach 1955-1967 był naczelnikiem harcerstwa polonijnego, a do roku 1988 był ministrem w rządzie emigracyjnym.

Za swoją wieloletnią działalność wojskową i służbę publiczną był odznaczany i wyróżniany wieloma orderami w tym tytułem Rycerza Krzyża Wielkiego nadanym przez Elżbietę II. Wyrażając szacunek i wdzięczność za wielką pracę Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego dla odzyskania wolności przez nasz Kraj , wiele samorządów miast i gmin podjęło uchwały o nadaniu Panu Prezydentowi tytułu Honorowego Obywatela.

Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski jest Honorowym Obywatelem ponad 30 miast m.in. Warszawy, Sochaczewa, Piastowa, Częstochowy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Zakopanego, Krosna, itd. Zwracamy się do Szanownych Państwa o przyłączenie się do ogólnopolskiej inicjatywy i podjęcie stosownej uchwały Waszej Rady o nadanie Honorowego Obywatelstwa dla Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego który jest i pozostanie symbolem ciągłości wolnej Rzeczpospolitej.


Z wyrazami szacunku

Konrad Rytel
Prezes Zarządu
WSWM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz