wtorek, 25 sierpnia 2009

Jubileusz Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.


W niedzielę 19 lipca 2009 roku minęła dwudziesta rocznica objęcia urzędu Prezydenta RP na Uchodźstwie przez Jego Ekscelencję Ryszarda Kaczorowskiego. Na mocy Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku każdy kolejny Prezydent RP wskazywał swojego następcę. I tak Prezydent Ignacy Mościcki internowany we wrześniu 1939 roku w Rumunii wskazał na swojego następcę Władysława Raczkiewicza, pierwszego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Kolejnymi Prezydentami RP rezydującymi w Londynie byli: August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabat. 19 lipca 1989 roku Prezydent Kazimierz Sabat nagle zasłabł i zmarł w drodze ze swojej siedziby przy Eaton Place 43 w Londynie do domu. Następcą Kazimierza Sabbata. Tego samego dnia Ryszard Kaczorowski został zaprzysiężony i rozpoczął swoją misję. Pan Prezydent wcześniej był ministrem odpowiedzialnym za kontakty z Krajem w rządach Kazimierza Sabbata i prof. Edwarda Szczepanika. Znał doskonale sytuację w Polsce, która nieuchronnie zmierzała do historycznych przemian ustrojowych.

Odzyskanie suwerenności państwowej i wolności obywatelskich, co stało się możliwe po przemianach 1989 roku doprowadziło do sytuacji, w której – zgodnie z głównym przesłaniem politycznym władz RP na Uchodźstwie – możliwe stało się przekazanie insygniów władzy państwowej przez Prezydenta RP na Uchodźstwie wybranemu w wolnych wyborach Prezydentowi RP. Ten historyczny moment nastąpił 22 grudnia 1990 roku. Na Zamku Królewskim w Warszawie Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie przekazał insygnia władzy II RP Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie.

Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski jest niemal równolatkiem II RP. Urodził się w 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Od młodych lat jest harcerzem. Za swoją działalność w Szarych Szeregach został uwięziony przez NKWD w 1940 roku i skazany na karę śmierci. Po zamianie kary na 10 lat zesłania, pracował na Kołymie. Po podpisaniu porozumienia Sikorski-Majski i amnestii dla Polaków więzionych w ZSRR wstąpił do Armii gen. W.Andersa, z która przemierzył cały szlak wojenny. W historycznej bitwie o Monte Cassino dowodził placówką łączności, która pierwsza przekazała wiadomość o zdobyciu bronionego przez Niemców klasztoru przez żołnierzy II Korpusu. Po wojnie pozostał na emigracji w Londynie. Działał przez wiele lat w polskich organizacjach poza granicami, przede wszystkim zaś w harcerstwie.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę 19 lipca w Londynie. Wśród wielu listów gratulacyjnych i życzeń składanych osobiście przez dostojnych gości znalazło się także przesłanie od Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej skierowane do Pana Prezydenta przez Prezesa Wspólnoty, Konrada Rytla. Warto dodać, że tego dnia Państwo Karolina i Ryszard Kaczorowscy obchodzili także 57 rocznicę ślubu.

W poniedziałek 17 sierpnia w warszawskiej siedzibie Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej Jego Ekscelencja Ryszard Kaczorowski spotkał się z gośćmi, którzy przybyli by uczcić jubileusz 20-lecia objęcia urzędu Prezydenta RP na Uchodźstwie. Wśród licznych gości byli także przedstawiciele naszej Wspólnoty Samorządowej, na czele z wiceprezesami Zarządu: Mariuszem Ambroziakiem i Jerzym Żelichowskim, oraz przedstawiciele samorządu miast – Sochaczewa i Piastowa, które (wśród 35 innych miast) nadały Honorowe Obywatelstwo Panu Prezydentowi.

Dostojnemu Jubilatowi i Jego Bliskim składamy najserdeczniejsze życzenia.

Autor: Grzegorz Szuplewski.

Więcej zdjęć TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz