czwartek, 21 kwietnia 2011

Stanowisko w sprawie sprzedaży przez władze Warszawy spółki SPEC

Stanowisko
Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
w sprawie sprzedaży przez władze miasta spółki SPEC

Oddział Warszawski Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej stanowczo sprzeciwia się wyprzedaży spółki SPEC, stanowiącej własność miasta Warszawy i działającej na rzecz mieszkańców Warszawy.

Apelujemy do wszystkich Mieszkańców Warszawy o czynne zaangażowanie się w sprzeciw wobec sprzedaży spółki SPEC. Działajmy z przekonaniem, że spółka SPEC dzisiaj należy do nas, do miasta i jego mieszkańców. We właściwym czasie dbajmy o swoje interesy, bowiem negatywne skutki tej prywatyzacji obciążą na wiele lat właśnie mieszkańców Warszawy.

Apelujemy do inwestorów, którzy przystąpili do procedury zakupu spółki SPEC o wycofanie się z tego przedsięwzięcia w imię społecznej odpowiedzialności. Zakup spółki SPEC postawi inwestora w konflikcie z pracownikami spólki i społecznością, w której spółka działa. Społecznie odpowiedzialny podmiot powinien unikać takich sytuacji. Osobną racją której inwestor nie może bagatelizować jest biznesowe ryzyko transakcji, która jeśli dojdzie do skutku podlegać będzie wszelkim możliwym prawnie formom weryfikacji i kontroli.

Apelujemy do władz miasta o zamknięcie postępowania w sprawie sprzedaży spółki SPEC jako szkodzącego mieszkańcom Warszawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz