wtorek, 19 października 2010

Wniosek Stowarzyszenia "Szczerbiec" do Marszałka Sejmu

Poniżej zamieszczam treść wniosku który został skierowany przez Prezesa Stowarzyszenia Szczerbiec do Marszałka Sejmu. Pod wnioskiem podpisał się również Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Mazowiecka.
----------------------------------------------------------
WNIOSEK

Szanowny Panie Marszałku, w tym roku mija 20-ta rocznica uchwalenia Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku, Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która okazała się ustawą bardzo udaną i bardzo właściwą dla tworzenia silnych i niezależnych samorządów terytorialnych. Potwierdzają to badania opinii publicznej, że odbiór samorządów jest generalnie pozytywny – od 20 lat aprobata ta przekracza 50%. Równie pozytywnie jest oceniana Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Niestety Ustawy te posiadają jedną wadę, której być może nie widziano na etapie procesu legislacyjnego. Pokazały to kolejne wybory, miedzyinnymi w naszym powiecie Warszawskim Zachodnim. Sądzimy,także iż w wielu miastach, powiatach i gminach w całej Polsce.

Mianowicie kadencje radnych, wójtów, burmistrzy, prezydentów, naszym zdaniem nie powinny trwać dłużej niż dwie. Ponieważ każdy z włodarzy samorządowych, niejednokrotnie po pierwszej kadencji pragnie dokończyć projekty które rozpoczął. Dlatego okres 8 lat jest okresem optymalnym. Tymczasem coraz częściej zdarzają się kadencje trwające minione 20 lecie, a niektórzy wójtowie i burmistrzowie są „dożywotnikami” tak jak w państwach komunistycznych i postkomunistycznych , co sprzyja ich zrutynizowaniu i tworzeniu układów nieformalnych, a także tworzeniu się układów korupcyjnych oraz sformalizowaniu funkcji samorządowych, oraz utrudnia dostep do godności samorządowych radnych, wójtów, burmistrzów, przedstawicielom kolejnych pokoleń, a jednym z podstawowych wymogów demokracji jest międzypokoleniowa rotacja kadrowa.

Tworzą się silnie powiązane grupy interesu, włodarze stają się rutyniarzami, którym już nie bardzo zależy na społecznym popraciu oraz uwzględnianiu potrzeb mieszkańców, a dysponując tak wielkimi środkami, mają znaczną przewagę w postaci środków finansowych gminy, wpływu na lokalną prasę, która jest od nich zależna i robi PR wójtom.

Kandydat pragnący stanąć w szranki z urzędującym wójtem, to walka Dawida z Goliatem. Ale z Biblii wiemy że Dawid zwyciężył, lecz niewielu kandydatów ma serce i wiarę Dawida. Gdyby udało się (tak jak w przypadku Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) wnieść tą poprawkę do Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r., przed wyborami 21 listopada 2010 r. byłoby to z korzyścią dla mieszkańców całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako Prezes Stowarzyszenia „SZCZERBIEC” im. Gen. Wiktora Thommée, proszę Pana Marszałka Sejmu RP o popracie mojego wniosku.

Z Poważaniem

Marek Paweł Pilaszek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz