poniedziałek, 12 lipca 2010

Konwencja Samorządowa WSWM w Radomiu- relacja

Południowomazowiecka Konwencja SMWS zgromadziła w sobotę (10.07.2010r.), w auli Wyższej Szkoły Biznesu w Radomiu liczne grono samorządowców. Otworzył ją Krzysztof Górak wicestarosta radomski.

W części artystycznej spotkania wystąpili artyści scen radomskich: Ewa Nędzic i Kamil Wożniak. Wykład o roli samorządu w Unii Europejskiej poprowadziła specjalizująca się w finansach samorządów dr Ewa Markowska –Bzducha.

Na tle 27 krajów Unii, jak mówiła dr E. Markowska-Bzduch sytuacja prawna i organizacyjna polskiego samorządu wygląda dobrze, niestety niska zamożność państwa polskiego (PKB w Polsce 2007 roku wynosił 8097 euro na 1 mieszkańca, gdy np. w Wielkiej Brytanii blisko 34 000 euro), skutkuje tym, że środki będące w dyspozycji samorządów lokalnych i samorządu regionalnego są o wiele niższe niż w bogatszych krajach Unii. W dalszej części spotkania o Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej i jej celach powiedział prezes – Konrad Rytel.

W panelu dyskusyjnym głos zabrali: Dariusz Grabowski, który zainteresowanie polityków samorządem wywodził z zwiększenia roli samorządów, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Lucyna Wiśniewska, Mariusz Ambroziak, Marek Sokołowski, Krzysztof Górak i Janusz Ściskalski. Podkreślano znaczenie kreowania aktywności obywatelskiej lokalnych środowisk. Aktywności tej zagraża zawłaszczenie samorządów lokalnych przez “przedsiębiorstwa partyjne”. Partie finansowane z budżetu państwa kosztują polskiego podatnika 140 mln rocznie.

Z tych pieniędzy zdaniem M. Ambroziaka nie powinien być finansowany udział partii w wyborach samorządowych, stawia to bowiem w trudnej sytuacji, każdą oddolną inicjatywę środowisk lokalnych.

Ważnym celem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej jest zdobycie mandatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, będącego w istocie trzecim szczeblem samorządu, a od lat zdominowanego przez partie polityczne. Wspólnota stawia sobie za cel wystawienie list wyborczych na których znajda się doświadczeni samorządowcy i liderzy lokalni do wszystkich rad powiatów i jak największej liczby gmin w województwie mazowieckim.

Samorząd lokalny w obecnym kształcie ustrojowym to jeden z najważniejszych fundamentów niepodległej Rzeczpospolitej.

Dbałość o małą lokalną ojczyznę, dbałość o Polskę i swobodę życia społecznego wymaga, aby powstrzymać aspiracje partyjne do podzielenia Polski na strefę wpływów jednej, dwóch czy kilku partii politycznych w każdym wymiarze życia publicznego, łącznie z zawłaszczeniem samorządów.

Partie sterowane przez swych liderów, nastawione są na uzyskiwanie celów odgórnie narzuconych, bardzo dalekich od konkretnych, lokalnych celów wynikających z potrzeb środowisk lokalnych.

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa nakierowana jest na wdrażanie idei samorządności na każdym szczeblu samorządu, na propagowanie aktywności w życiu publicznym, z zachowaniem zasad etyki, uczciwości i przejrzystości. Wieloletnia służba publiczna wielu wójtów, burmistrzów i starostów będących jej członkami w pełni to potwierdza.

Marek Sokołowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz