poniedziałek, 26 lipca 2010

Kolonie dla powodzian

W trakcie ostatniej powodzi zalane zostały tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie naszego Regionu. Myślę tu o Troszynie Nowym i Borkach w pobliżu Świniar, gdzie 90% gospodarstw zostało zalanych, zalane zostały urodzajne dotąd pola, zrujnowany cmentarz. Woda w kościele sięgała 1,5 m. Część budynków mieszkalnych popękała i nie nadaje się do dalszego zamieszkania. 60% domostw nadal pozostaje pod wodą. Na szczęście szkołę w Borkach udało się uchronić. Stała się schronieniem dla mieszkańców wsi pozbawionych dachu nad głową.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance koło Wilgi może zorganizować kolonie dla dzieci powodzian (są wśród nich dzieci niepełnosprawne). Jednak na ten cel potrzebne są środki finansowe.

Bardzo proszę, by Ci spośród Was, którzy mogą wesprzeć to przedsięwzięcie, przekazali przeznaczone na ten cel środki na konto Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Trzcianka 95, 08-470 Wilga nr: 92 9210 0008 0014 6072 2000 0010

z dopiskiem „kolonie dla powodzian”.

Wszystkim, którzy zechcą wspomóc tę inicjatywę, z serca dziękuję.

Ewa Tomaszewska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz