czwartek, 26 września 2013

Gruszki na warszawskiej wierzbie

Warszawska Wspólnota Samorządowa przedstawiła raport o stanie realizacji programu wyborczego pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. „Gruszki na w warszawskiej wierzbie 2006 – 2013 czyli program wyborczy Hanny Gronkiewicz-Waltz” jest drobiazgowym zestawieniem tego, co pani prezydent obiecała warszawiakom a czego nie zrealizowała przez siedem lat rządów.
W konferencji prasowej wzięli udział współautorzy programu pani prezydent z roku 2006 panowie Maciej Białecki i Grzegorz Wysocki, Jacek Wachowicz przedstawiciel Praskiej Wspólnoty Samorządowej oraz pełnomocnik referendalny pan Marek Makuch.

- Niestety raport nie wypada dobrze dla pani prezydent. Realizacja programu przez te siedem lat nie przekracza 10% – wyjaśnił dziennikarzom Maciej Białecki.

W czteroczęściowym raporcie WWS wypomina literalnie ponad 300 zaniechań rządzącej miastem prezydent. Dzisiaj zacytujemy tylko te, które dotyczą tylko obietnic ogólnomiejskich. W najbliższych dniach będziemy publikować po kolei dzielnice.
100 gruszek  czyli program dla Warszawy
1.            Polska jest ważnym strategicznie partnerem dla dynamicznie rozwijających się gospodarek wschodnich. Aby wzmocnić te więzi utworzymy Centrum Współpracy Naukowej Europy Centralnej.
2.            Przy współpracy z kapitałem prywatnym doprowadzimy do szybkiej budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z salą koncertowo-kongresową na ok. 5000 widzów, co pozwoli zapełnić kalendarz międzynarodowych i krajowych imprez wystawienniczych, festiwalowych i targowych o wysokim prestiżu. Chcemy by kompleks ten stał się zalążkiem miasteczka biznesowego na wzór nowojorskiej Wall Street.
3.            Szczególnie ważne jest szybkie zbudowanie sieci obwodnic Warszawy. Będziemy też w danym nam zakresie wspierać rozbudowę i modernizację dróg wylotowych na Gdańsk, Białystok, Siedlce, Lublin, Kraków, Poznań.
4.            Zlikwidujemy sztuczny i ekonomicznie nieefektywny podział na koleje podmiejskie i Szybką Kolej Miejską, zastępując je jednolitym, metropolitalnym systemem połączeń kolejowych, a tam, gdzie okaże się to opłacalne, zbudujemy tramwajowe linie pozamiejskie.
5.            Ściśle zintegrujemy system metra z siecią kolei naziemnej oraz parkingami „parkuj i jedź”.
6.            Wprowadzimy jednolitą politykę taryfową we współpracy z sąsiadami. Nie powtórzą się żenujące sytuacje, gdy kłótnie urzędników uniemożliwiają tysiącom ludzi sprawne poruszanie się po mieście. Zlikwidujemy przestarzały podział na trasy miejskie i podmiejskie i na wzór wszystkich europejskich metropolii wprowadzimy taryfy strefowe.
7.            Będziemy dążyć do wzrostu liczby prywatnych przewoźników obsługujących linie miejskie, gdyż praktyka pokazuje, że pozwala to na zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej.
8.            Zaprosimy samorządy wszystkich szczebli do utworzenia Rady Metropolitalnej Centralnego Mazowsza. Będzie to stałe forum dialogu równych partnerów w ważnych wspólnych sprawach.
9.            Warszawa co rok musi oddawać do budżetu blisko pół miliarda „janosikowego”, czyli podatku nakładanego na najbogatsze gminy. Będziemy dążyć do przyjęcia przez Sejm ustawy, która obniża wysokość wpłat miasta do budżetu o kwotę niezbędną do realizowania zadań stołeczności.
10.          Władze dzielnic powinny posiadać samodzielność w dysponowaniu swoimi dochodami i w kierowaniu urzędami dzielnicowymi. Decentralizacja zapobiegnie nadmiernemu upolitycznieniu administracji.
11.          Dzięki współpracy gmin wchodzących w skład aglomeracji wyznaczymy obszary przemysłowe na terenach położonych nieco dalej od centrum miasta, ale za to tańszych i dobrze skomunikowanych.
12.          Obniżymy podatki od nieruchomości dla przedsiębiorców, które dzisiaj w Warszawie wynoszą 99 % dopuszczalnej prawem wysokości. Uruchomimy sprzedaż lokali użytkowych, dzięki czemu przedsiębiorcy będą chętniej inwestować w remonty i rozbudowę swojej własności.
13.          Wykorzystamy opracowania przygotowane dotychczas: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” oraz „Strategię Rozwoju Warszawy do roku 2020” odpowiednio je modyfikując i rozwijając.
14.          Wyznaczymy nowe tereny budownictwa mieszkaniowego i powiązanych z nim usług poprzez zmianę kwalifikacji cennych gruntów wewnątrz miasta.
15.          W ramach planów miejscowych określimy nowe tereny dla rozwoju parków technologicznych nowej generacji na miarę XXI wieku; zdefiniujemy obszary dla działania firm informatycznych, biotechnicznych, naukowych i innych technologii przyszłości. Szczególnie dużą szansą są tereny Warszawy prawobrzeżnej, dobrze skomunikowane i leżące blisko centrum, ale słabiej zaludnione i niedoinwestowane.
16.          W ścisłym centrum miasta stworzymy strefy piesze dostępne tylko dla pojazdów uprzywilejowanych i transportu szynowego. Oddzielimy ruch tranzytowy od organizmu miejskiego dzięki systemowi obwodnic i mostów.
17.          We współpracy z PKP i z innymi właścicielami miejskich gruntów postindustrialnych sporządzimy programy rekwalifikacji nieużytków gruntowych i budynków na nich stojących, objęcie ich planami zagospodarowania, przeznaczenie ich na cele mieszkaniowe, rekreacyjne i usługowe.
18.          We współpracy z władzami państwowymi doprowadzimy do budowy wielofunkcyjnej hali sportowej (lekkoatletyka, sporty zimowe etc.).
19.          W danej dzielnicy lub w bliskim sąsiedztwie wyznaczymy co najmniej jeden teren sportu masowego i kultury fizycznej: boiska do gier, pływalnie, bieżnie etc. Konsekwentnie będziemy realizować takie inwestycje w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego i budżetu miejskiego.
20.          Zatem, by ograniczyć wzrost cen mieszkań, należy przede wszystkim zwiększyć podaż. Dopiero liczba 30-40 tysięcy mieszkań budowanych rocznie spowoduje stabilizację ich cen. Aby do tego doszło, miasto musi przygotować nowe tereny pod inwestycje mieszkaniowe. Miejscowe plany zagospodarowania, uzbrojenie, wytyczenie dróg jest możliwe z wykorzystaniem środków unijnych. Dzięki temu budować się będzie więcej i taniej.
21.          Zaprojektujemy ładne i funkcjonalne przestrzenie miejskie: skwery, parki tematyczne i pejzażowe, ulice i place miejskie.
22.          Z reprezentacyjnych warszawskich ulic pozbędziemy się tandetnej i szpecącej kostki brukowej typu bauma, zastępując ją właściwymi dla takich miejsc eleganckimi płytami. W szybkim czasie wyrównamy krzywe chodniki tak, by nie groziły kontuzją.
23.          W okresie zimowym stosować będziemy neutralne substancje zwiększające przyczepność dróg i chodników, tak, aby nie szkodziły one obuwiu pieszych i karoseriom samochodów.
24.          Część istniejących spółek miejskich działa w obszarach strategicznych dla życia miasta, takich jak wodociągi i kanalizacja (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.), transport miejski (Metro Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.), ciepłownictwo (Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.), utrzymanie czystości i utylizacja odpadów (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.). Na prezydencie miasta ciąży obowiązek zapewnienia pełnej gwarancji, pewności i powszechności świadczenia usług z zakresu działania tych spółek. Naszym zadaniem będzie doprowadzenie do takich zmian, by obsługa miasta w tych strategicznych obszarach gwarantowała ekonomicznie uzasadnioną politykę cenową usług, bieżący nadzór i kontrolę miasta.
25.          Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o., Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Sp. z o.o., Komunalne Domy Towarowe Sp. z o.o. i inne są swoistą nagrodą dla lojalnych partyjnych funkcjonariuszy rządzącej partii, którzy obejmują w nich dobrze płatne posady prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych. Dokonamy analizy celowości ich dalszego funkcjonowania i doprowadzimy do likwidacji tych spółek, których działalność nie leży w interesie miasta.
26.          Będziemy dążyć do uruchomienia wspólnej, zintegrowanej z Kolejami Mazowieckimi kolejowej oferty przewozowej, na bazie wspólnego biletu i wspólnego taboru.
W ciągu jednej kadencji możliwe jest stworzenie systemu sprawnej komunikacji szynowej, „naziemnego metra” opartego na wykorzystaniu istniejących linii kolejowych. Będą to linie:
27.          Pruszków – Śródmieście – Sulejówek;
28.          Piaseczno (z możliwością odgałęzienia do Konstancina-Jeziorny, obsługiwanego przez szynobusy) – Śródmieście – Warszawa Wschodnia;
29.          Okęcie – Śródmieście – Legionowo (z możliwością przedłużenia do Modlina);
30.          Otwock – Śródmieście – Błonie;
31.          w dalszej kolejności linia okólna: Warszawa Wschodnia – Zoo – Warszawa Gdańska – Bemowo – Warszawa Zachodnia – Śródmieście – Warszawa Wschodnia (dojazd do samego centrum z Bemowa, Pragi czy Targówka zajmował będzie ok. 15 minut).
W ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych będą modernizowane tory i przystanki, a także budowane nowe, m. in.:
32.          Bracka,
33.          Targowa,
34.          Niemcewicza,
35.          Ursus-Niedźwiadek,
36.          Radzymińska,
37.          Rondo Żaba,
38.          Bródno,
39.          Powązkowska,
40.          Górczewska,
41.          Człuchowska.
42.          W ciągu nadchodzących kadencji doprowadzimy metro na Bemowo,
43.          a po drugiej stronie Wisły na Gocław i Targówek.
44.          Docelowo zapewnimy każdej dzielnicy mieszkalnej na obrzeżach doprowadzenie przynajmniej jednego ciągu szynowego, czy to w postaci metra czy Szybkiej Kolei Miejskiej.
45.          Sprawimy, że w weekendy transport szynowy będzie czynny do późna w nocy.
W ciągu najbliższych dwóch kadencji możliwa jest modernizacja sześciu tras i uczynienie ich liniami szybkiego tramwaju:
46.          korytarz Jana Pawła II od pętli Piaski do pętli Marynarska
47.          korytarz al. Jerozolimskich od pętli Banacha do pętli Grochów (rozpoczęta przebudowa)
48.          korytarz al. Solidarności od pętli Stalowa do pętli Górczewska
49.          korytarz Targowej od pętli Wiatraczna do osiedla Bródno
50.          Grójecka od Okęcia do Banacha – Puławska od Wyścigów do pl. Konstytucji
Budowa nowych linii szybkiego tramwaju:
51.          Żerań FSO-Nowodwory-Winnica;
52.          Bemowo-Jelonki-Kasprzaka;
53.          od Centrum w kierunku Wilanowa, Targówka i Gocławia.
54.          Najważniejsze dla rozwoju komunikacji publicznej jest stworzenie wspólnego biletu aglomeracyjnego na komunikację miejską i kolejową, obejmującego swoim zasięgiem Warszawę i gminy podwarszawskie.
55.          Most Północny poprawi układ komunikacyjny północnej części Warszawy. W dalszej kolejności należy zbudować Most Na Zaporze na wysokości Siekierek oraz Most Karowy łączący ulicę Karową z Portem Praskim.
56.          Najważniejsze ulice przekształcimy w godne europejskiej metropolii arterie, z większym obszarem dla pieszych, parkingami podziemnymi, atrakcyjnymi sklepami.
57.          Przekształcimy ul. Targową w atrakcyjny deptak bez samochodów, które zostaną przeniesione na ulicę Nowojagiellońską.
58.          Na remonty i wymianę czeka w Warszawie 20 estakad. Zrobimy to, jednocześnie dbając o należytą konserwację pozostałych obiektów drogowych
59.          Na większości linii autobusowych zostanie zwiększona częstotliwość kursowania w soboty oraz w godzinach wieczornych.
60.          W ciągu czterech lat powstanie szkielet całościowego systemu dróg rowerowych w mieście, czyli około 150 km dróg rowerowych, tworzących razem z istniejącymi spójny i logiczny system, obejmujący całe miasto.
61.          Wprowadzenie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) do wieloletnich programów inwestycyjnych jest palącą potrzebą. Środki publiczne są lepiej wykorzystywane, bo zaangażowany finansowo podmiot prywatny będzie troskliwie przyglądał się jakości i funkcjonalności inwestycji. Warszawa pilnie potrzebuje m. in. dalszej rozbudowy metra, zarówno linii istniejącej jak i planowanych drugiej i trzeciej linii. W tym przypadku zastosowanie mogłoby znaleźć PPP.
62.          W placówkach oświatowych poprawimy warunki organizacyjne kształcenia, zmniejszając liczbę uczniów w klasach i eliminując zaniedbania remontowe i modernizacyjne bazy lokalowej niektórych placówek.
63.          W każdej dzielnicy powstać mogą eksperymentatoria naukowe integrujące młodzież, nauczycieli i rodziców wokół wiedzy i edukacji.
64.          Poprzez podpisanie umów partnerskich ze stolicami i innymi miastami europejskimi doprowadzimy do sytuacji, w której każdy warszawski uczeń będzie mógł na tydzień wyjechać do jednego z dużych miast leżących na terenie Unii Europejskiej, a większość kosztów tej podróży pokrywać będzie miejskie Biuro Edukacji.
65.          Dla mieszkańców wszystkich dzielnic znajdą się środki na zagospodarowanie ogólnodostępnych stref rekreacji i sportu z infrastrukturą dla gier zespołowych, placów zabaw dla dzieci, miejsc wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych.
66.          Zagospodarujemy zdewastowane brzegi Wisły jako doskonałe tereny spędzania czasu wolnego i czynnej rekreacji.
67.          Stworzymy sieć poradni specjalistycznych (w tym zwłaszcza onkologicznych), które obejmą swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców Warszawy,
68.          Rozszerzymy zakres poradnictwa specjalistycznego na bazie funkcjonujących szpitali w oparciu o poradnie przyszpitalne i konsultacyjne oraz zapewnimy rozwój ośrodka wczesnej interwencji.
69.          Reaktywujemy poradnie przeciwgruźlicze na terenie Warszawy.
70.          Dostosujemy budynki miejskich ZOZ-ów do wymogów sanitarnych i infrastrukturalnych stawianych przez Ministerstwo Zdrowia.
71.          Będziemy dążyć do prowadzenia jednolitej polityki zdrowotnej w Warszawie poprzez stworzenie sieci szpitali miejskich, w oparciu o aktualną bazę szpitalną oraz szpitale przejęte od Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
72.          Utworzymy Warszawskie Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, które będzie spełniało rolę integracyjną i samopomocową, gdzie niepełnosprawni będą mogli spotykać się, szkolić, uzyskać porady dotyczące własnych uprawnień, sposobu załatwienia spraw w urzędach, zatrudnienia, możliwości rehabilitacji i dotarcia do organizacji pozarządowych oraz ośrodków wsparcia i grup samopomocowych.
73.          Zwiększymy ofertę programową w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w szkołach, w ramach programów „Otwarte Boiska” i „Otwarte Szkoły”, w domach kultury, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz klubach młodzieżowych,
74.          Zwiększymy dostępność do dóbr kultury i rekreacji rodzin wielodzietnych między innymi poprzez stworzenie programu „Bilet za złotówkę”.
75.          Zaniedbane Pola Mokotowskie z hałaśliwymi pubami zmienimy w reprezentacyjny, godny potencjału tego miejsca Park Centralny z wieloma atrakcjami dla turystów i mieszkańców stolicy.
76.          Naszym priorytetem będzie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych i kompleksowej wizji ich rozwoju.
77.          Renowacja Kanału Żerańskiego i odtworzenie urządzeń technicznych.
78.          Wykorzystanie Portu Żerańskiego dla celów sportowo-rekreacyjnych.
79.          Działania na rzecz utworzenia centrum usługowo-handlowo-mieszkalnego w Porcie Praskim.
80.          Regeneracja Potoku Służewieckiego, który ma szanse stać się jedną z atrakcji dla południowych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy.
81.          Wdrożenie jednolitego systemu segregacji odpadów i usprawnienie systemu monitoringu skażeń i zanieczyszczeń poprzez stworzenie miejskiego systemu odzysku i recyklingu.
82.          Będziemy dążyć do tego, by do roku 2013 w systemie gospodarki odpadami około połowa odpadów komunalnym podlegała spaleniu, 20% recyklingowi, 10% kompostowaniu, jedynie reszta, nie nadająca się do w/w procesów – składowana.
83.          We współpracy z gminami podwarszawskimi zbudujemy kolejną spalarnię poza terenem miasta obsługującą całą aglomerację.
84.          Postawimy gęstą sieć pojemników osiedlowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli szanse segregować śmieci.
85.          Zbudujemy system lokalnych punktów odbioru odpadów oraz składowiska dla odpadów ostatecznych, nie podlegających utylizacji (przykładowe lokalizacje: powiaty Żyrardów, Wołomin lub Garwolin).
86.          W ciągu nadchodzącej kadencji doprowadzimy do zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów Radiowo i Łubna.
87.          Zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków Czajka na Białołęce, a dla lewobrzeżnej części miasta znajdziemy nową lokalizację, prawdopodobnie w okolicach Młocin lub Wólki Węglowej.
88.          Rozważamy rezygnację z proponowanej budowy spalarni odpadów pościekowych na rzecz alternatywnych sposobów utylizacji.
89.          Stworzymy spójny program działań związanych z konserwacją i restauracją zabytków ruchomych i nieruchomych, który zapewni złoty środek pomiędzy szacunkiem do tradycji oraz etyką konserwatorską.
90.         Przygotujemy projekt Laboratorium Dziedzictwa Kulturowego Warszawy, na wzór podziemi muzeum figur woskowych Madame Tussaud w Londynie, w którym poszczególne sale stanowić będą animowane inscenizacje ważnych wydarzeń z historii miasta.
91.          Istotne decyzje dotyczące teatrów będą zapadać w porozumieniu z zespołem doradczym, skupiającym przedstawicieli świata teatralnego, krytyków i managerów teatru.
92.          Miasto wciągnie do współpracy menadżerów, którzy wspólnie z warszawskimi środowiskami artystycznymi podejmowaliby się realizacji spektakli teatralnych, oper i musicali w warszawskich kościołach, halach targowych, opuszczonych halach fabrycznych czy plenerach parkowych.
93.          Budowa Stołecznego Centrum Rozrywki.
94.          Budowa Laboratorium Dziedzictwa Kulturowego Warszawy.
95.          Określimy rejony, takie, jak np. bulwary po obu stronach Wisły, ulica Chłodna na starej Woli czy centrum starej Pragi, w których pożądane będzie powstanie prywatnych instytucji kulturalnych, a następnie przedstawimy klarowny i sprawiedliwy system zachęt dla prywatnych inwestorów.
96.          Rewitalizacja historycznych enklaw starej Warszawy po obu stronach Wisły.
97.          Stworzymy kalendarz imprez kulturalnych związanych z historią Warszawy – rocznica Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego czy Dni Warszawy, których atrakcyjna i unikalna oprawa artystyczna stanie się magnesem przyciągającym turystów z kraju i zagranicy.
98.          Docelowo zamierzamy zainstalować kamery monitoringu w każdym wagonie i autobusie, na przystankach i pętlach tramwajowych, na peronach i w miejscach dojścia do stacji kolejowych.
99.          Wzorem wszystkim dużych miast Europy zamierzamy udostępnić Kartę Multikulturalną czyli kartę abonamentową upoważniającą do wstępu po niższych cenach do muzeów, teatrów, obiektów historycznych, a także uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych.
100.       Opracujemy i wydamy Letni Salon Kultury, czyli wielki kalendarz wydarzeń kulturalnych i artystycznych promujący Warszawę w sezonie turystycznym.
www.wws.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz