piątek, 23 sierpnia 2013

Zostań członkiem Obwodowej Komisji Referendalnej

Warszawska Wspólnota Samorządowa zebrała wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy. Po zliczeniu i weryfikacji podpisów Komisarz Wyborczy w Warszawie w Postanowieniu nr 26/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. postanowił:
„§1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przed upływem kadencji.
§2. Datę referendum wyznaczyć na dzień 13 października 2013 roku.”
W związku z organizowanym referendum szukamy chętnych do Obwodowych Komisji Referendalnych (osoby muszą być zameldowane w Warszawie i mieć skończone 18 lat). Więcej inf poniżej. Chętnych proszę o kontakt: Pełnomocnik MWS: Wojciech Krajewski 510-273-677, email: wojciechfk@o2.pl  

Celem akcji referendalnej zainicjowanej przez Warszawską Wspólnotę Samorządową jest umożliwienie mieszkańcom Warszawy wyrażenia w głosowaniu powszechnym swojej opinii na temat Hanny Gronkiewicz-Waltz, sprawującej funkcję prezydenta m. st. Warszawy.
Jak wiemy referendum odbędzie się w dniu 13.10.br w godz.7.00 – 21.00
Należy zadbać, by głosowanie referendalne odbyło się w sposób niezakłócony, a jego wyniki zostały rzetelnie podane do wiadomości publicznej.
WWS jako inicjator referendum ma prawo zgłosić do obwodowych komisji wyborczych swoich przedstawicieli.
Dlatego apelujemy do mieszkańców Warszawy o zgłaszanie się do pracy w Obwodowych Komisjach Referendalnych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową biuro@mws.org.pl podając w zgłoszeniu:
Imię i nazwisko
Numer PESEL
Adres zameldowania
Dzielnica
Telefon
Mail
Członkowie komisji muszą być zameldowani w Warszawie i mieć skończone 18 lat. Po zgłoszeniu członków Obwodowych Komisji Referendalnych Warszawska Wspólnota Samorządowa planuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie obowiązków, uprawnień i praw członków OKR.
Członkom Obwodowych Komisji Referendalnych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. Dieta ta przysługuje w wysokości ustalonej w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej i wynosi 135 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz