piątek, 26 kwietnia 2013

„Jak żyć w naszym mieście?” - konferencja WWS


W środę 24 kwietnia 2013 r. w sali nowoczesnej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów odbyła się pierwsza z cyklu konferencji programowych Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, zatytułowana „Jak żyć w naszym mieście?” i poświęcona sprawom urbanistyki, infrastruktury transportowej i komunikacji.
Konferencja miała wymiar ogólnowarszawski, a nawet metropolitalny, ale - zgodnie z tradycjami Wspólnoty - była zorganizowana przez lokalną „Wspólnotę Samorządową dla Rembertowa”, która w radzie dzielnicy ma trzech reprezentantów: Jakuba Melaka (przewodniczącego klubu radnych), Michała Kaczyńskiego i Leszka Korneluka.
Gospodarzami konferencji byli zastępca burmistrza dzielnicy Rembertów Józef Melak oraz lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej Piotr Guział, burmistrz dzielnicy Ursynów. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Paulina Sikorska - sekretarz oddziału warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, Konrad Rytel - wicestarosta powiatu wołomińskiego i prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, oraz Wojciech Tumasz - członek-założyciel Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM i radny dzielnicy Białołęka. Konferencję przygotował merytorycznie dr Maciej Białecki, jeden ze współtwórców Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej.
Na konferencji pojawiło się sporo gości: obok licznych mieszkańców Rembertowa stawili się samorządowcy związani z rembertowską Wspólnotą Samorządową i Wspólnotami z innych dzielnic, a także b. wiceminister kultury i sztuki Jacek Weiss oraz burmistrz miasta Ząbki Robert Perkowski. Po przywitaniu gości przez Józefa Melaka, Piotr Guział przedstawił założenia konferencji i omówił politykę inwestycyjną prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz, którą można sprowadzić do słów „zastaw się a postaw się”, a z której konsekwencjami będą się borykać władze miasta w następnych kadencjach.
Paulina Sikorska w swoim wystąpieniu omówiła wpływ zagospodarowania przestrzeni na życie miasta. Warszawa „rozlewa się” bezładnie w przestrzeni, co pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i ekonomiczne. Warszawską przestrzeń urbanistyczną można scharakteryzować pięcioma przymiotnikami: jest nieefektywna, nieprzewidywalna, niebezpieczna, konfliktogenna i korupcjogenna. Potrzebne jest zwiększenie partycypacji społecznej - współpracy wszystkich użytkowników przestrzeni i otoczenia miasta, a także zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Konrad Rytel mówił o potrzebie współpracy samorządu z mieszkańcami, a nie kierowaniem się potrzebami i programami partyjnymi. Przedstawił zapaść inwestycyjną dróg wyjazdowych z Warszawy w kierunku wschodnim, na których nie zrealizowano żadnej inwestycji od 1976 r. Warszawa nie może odwracać się plecami do sąsiednich powiatów, których mieszkańcy są związani z metropolią pracą, nauką i spędzaniem wolnego czasu.
Wojciech Tumasz przedstawił plany inwestycyjne miasta w infrastrukturę komunikacyjną w najbliższych latach, zdominowane przez budowę metra. W latach 2011-2015 nakłady na metro stanowić będą 66 % kwoty wydanej na miejskie inwestycje komunikacyjne. W 2013 r. ten wskaźnik wyniesie aż 92 %. Całkowita kwota nakładów na inwestycje komunikacyjne zmniejsza się przy tym z roku na rok. Władze Warszawy nie dostrzegają potencjału małych ułatwień komunikacyjnych, takich jak dobudowa lewo- i prawoskrętów na skrzyżowaniach. Niewykorzystaną szansą poprawy jakości sieci transportowej Warszawy jest też niedawna rezygnacja z rozbudowy systemu zarządzania ruchem („zielonej fali”), która miała kosztować miasto tylko 15 mln zł, albowiem miała być w 85 % dofinansowana przez Unię Europejską.
W dyskusji, którą prowadził Jakub Melak, burmistrz Robert Perkowski opowiedział, w jaki sposób władzom miasta Ząbki udało się doprowadzić do budowy od dawna potrzebnego tunelu, przy wykorzystaniu dofinansowania zewnętrznego. Ten temat wzbudził szczególne zainteresowanie rembertowian, którzy oczekują na budowę tunelu pod warszawską linią kolejową przy stacji PKP Rembertów. W dyskusji udział wzięli także m. in. Krzysztof Osiński i dr hab. Lech Królikowski, przewodniczący rady dzielnicy Ursynów. Konferencję podsumował Piotr Guział: Warszawie potrzebne są zmiany, w tym najbardziej radykalna zmiana mentalności pracy urzędników w stołecznym ratuszu.
fot. Urszula Szaliłow
www.ws.warszawa.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz