wtorek, 13 grudnia 2011

Oświadczenie MWS w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Warszawa, 13.12.2011r.


Oświadczenie
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego


W trzydziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa oddaje hołd wszystkim Polakom, którym 13 grudnia 1981 roku przyniósł ból i cierpienie, tym którzy na przestrzeni wszystkich lat PRL byli represjonowani przez reżim komunistyczny.

O godzinie szóstej rano, 13 grudnia 1981 roku, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym padły słowa o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Ówczesne władze widziały w tym jedyną możliwość na powstrzymanie rosnącej w siłę „Solidarności”.

Wprowadzenie stanu wojennego zdusiło rozbudzoną nadzieję na wolność. Nadzieję na odzyskanie suwerenności i niepodległości państwowej, a w sferze społecznej na upragnioną wolność obywatelską. Jego konsekwencją były tysiące osób represjonowanych i wzrost emigracji, głównie politycznej.

Nie oznaczało to jednak całkowitego poddania się. Wolnościowe aspiracje w dalszym ciągu były żywe. Ruch „Solidarności”, choć dotkliwie okaleczony przetrwał. Przy wsparciu Jana Pawła II, polskiego Kościoła, w kolejnych latach rósł w siłę i na nowo zaszczepił nadzieję na obalenie komunistycznego reżimu.

W tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o tych którzy stanęli w obronie Ojczyzny. Czujemy moralne zobowiązanie do pamięci o przeszłości. Przeszłości bolesnej, okupionej krwią, ludzkimi tragediami , ale ostatecznie zwycięskiej. Dbajmy o to, aby te ofiary nie zostały zmarnowane i abyśmy mogli utrwalać osiągnięte zwycięstwo.

Sekretariat Zarządu
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz