poniedziałek, 26 września 2011

V debata przedwyborcza – Słubice

W sobotę 24.09.2011 o godz. 17:30 w Pałacu Mikorskich w Słubicach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu debat przedwyborczych organizowanych przez Mazowiecką Wspólnotę Samorządową. Debatę sprawnie prowadził Mariusz Ambroziak, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Zwrócił on uwagę, że spotkania mają charakter otwarty i zaproszenia do uczestnictwa dotyczą wszystkich komitetów wyborczych wystawiających swoich kandydatów w najbliższych wyborach.

Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza reprezentowali: Jerzy Żelichowski z Sochaczewa – radny powiatu, inżynier rolnictwa, były wiceburmistrz Sochaczewa oraz Jan Urmański – socjolog z Granic w Gminie Teresin.

Z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na spotkanie przybył Henryk Kamiński, mechanik z Nowego Duninowa, radny rady powiatu płockiego.

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP reprezentowali kandydaci na posłów: Julia Pitera – z zawodu polonistka z Warszawy, obecnie Minister – Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją, Jarosław Dorobek – menedżer z Nowego Miszewa, oraz kandydat do senatu Eryk Smulewicz – inżynier ochrony środowiska z Płocka, obecny senator.

Z sali padało wiele pytań, również kandydaci nawzajem mogli stawiać sobie pytania.

Przedmiotem debaty były między innymi takie tematy jak:

1. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe i wypełnianie zobowiązań podjętych w tym zakresie pomocy powodzianom przez koalicję rządzącą. Przedstawiciele PO formułowali tu pewne zarzuty wobec samorządów gmin, związane m.in. z błędnym planowaniem, bądź brakiem właściwych planów zagospodarowania przestrzennego. Spotkało się ostrą opozycją ze strony samorządowców obecnych zarówno na widowni jak i wśród kandydatów o rodowodzie samorządowym. Zwracali oni uwagę na dysonans między obowiązkami, które się nakłada na samorządy, a bardzo skromnymi finansami, które są przydzielane samorządom na realizację ich zadań;

2. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski i poziom życia Polaków i ich rodzin, zwracano uwagę na brak dobrej polityki prorodzinnej w Polsce;

3. Kwestie związane z szansami wchodzenia młodych w życie zawodowe oraz sposobami usprawnienia systemu edukacji, postulat PJN wprowadzenia konta edukacyjnego dla uczniów;

4. Kształt systemu emerytalnego w Polsce i rola otwartych funduszy emerytalnych;

5. Kwestia dominacji największych partii politycznych oraz niesprawiedliwe finansowanie partii z budżetu państwa.

Debata momentami emocjonalna, ale skutecznie kontrolowana przez bezstronnego moderatora, trwała około 3 godzin.

Na kolejną debatę Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zaprasza do Płocka:
- we wtorek 27.09.2011 o godz. 17:30,
- w Cechu Rzemiosł Różnych, Jachowicza 27, Sala Bankietowa, „DOLCZEWITA”

Zbigniew Brzozowski

Więcej zdjęć z debaty na: http://wswm.org.pl/blog/debata-w-slubicach-24-09/ 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz