czwartek, 16 czerwca 2011

Akcja “STOP janosikowe”

„STOP janosikowe” to kampania społeczna zainicjowana przez Związek Stowarzyszeń Praskich – Stowarzyszenie, które zrzesza kilkanaście organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne z terenu Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka i Białołęki.

Jako przedstawiciele środowisk związanych z prawobrzeżną Warszawą, czujemy się szczególnie zobowiązani do dbałości o dochody Miasta, zważywszy, że dzielnice Warszawy, które reprezentujemy należą do najbardziej zaniedbanych i niedoinwestowanych. Jest to wynikiem kilkudziesięciu lat zaniedbań i lekceważenia realnych potrzeb tej części Miasta.

Z budżetu Warszawy realizowane są inwestycje w miejsca reprezentacyjne dla Warszawy jako wizytówki Polski. To Warszawa i warszawiacy ponoszą koszty i uciążliwości wynikające z odwiedzin delegacji zagranicznych, czy demonstracji i manifestacji, których adresatem nie są władze Warszawy, tylko Polski. Z tego tytułu Warszawa nie otrzymuje żadnej refundacji z budżetu Państwa wyrównującej realnie ponoszone koszty stołeczności.

Niestety ustawodawca zobligował Warszawę do daniny do budżetu Państwa, która następnie w postaci subwencji wyrównawczej przekazywana jest na rzecz słabszych ekonomicznie samorządów w Polsce. System ten nie budzący co do zasady kontrowersji, w żaden sposób nie uwzględnia wyjątkowej specyfiki Warszawy, wynikającej z tytułu stołeczności zapisanej w art. 29 Konstytucji, z implikacji historycznych związanych ze zniszczeniami wojennymi na niespotykaną gdzie indziej skalę, ale i także z obecnej odrębności ustrojowej Warszawy. W konsekwencji jest to rozwiązanie prawne wysoce niesprawiedliwe dla naszego Miasta i jego mieszkańców.

Ustawodawca nie zauważył także, że Warszawa należała do najbardziej zniszczonych miast w wyniku działań wojennych, i to nie tylko w Polsce, ale i spośród wszystkich tych, które dotknęła pożoga wojenna. Hasło „cały naród buduje swoją stolicę” było głośne propagandowo, jednak realnie do dziś nie przełożyło się na systemowe rozwiązanie legislacyjne, które umożliwiłoby Warszawie odbudowę przedwojennej świetności.

Kontrybucja nałożona na Warszawę w postaci „janosikowego” jest w tym kontekście niesprawiedliwa i niecelowa, bowiem jak wielokrotnie ekonomiści dowodzili, środki zainwestowane w Warszawie mają znacznie szybszą i wyższą stopę zwrotu niż te zainwestowane w regionach słabych ekonomicznie. Oznacza to, że z punktu widzenia zwiększania podatkowych dochodów Państwa korzystniejsze jest wspieranie rozwoju Warszawy. Tak pozyskanymi środkami może Państwo wspierać inne jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządzona na nasze zlecenie ekspertyza prawna podważa zgodność z konstytucją niektórych zapisów ustawy regulującej kwestie janosikowego. Dlatego w dniu 20 stycznia 2010 r. zwróciliśmy się do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały skarżącej do Trybunału Konstytucyjnego ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r., nr 88, poz. 539 ze zm.)poprzez stwierdzenie niezgodności niektórych jej zapisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego prosimy Państwa o poparcie naszej akcji.
1 komentarz:

 1. Bardzo dziękujemy Panu za poparcie.
  Akcja zbierania podpisów zakończyła się sukcesem.
  Cały czas jednak potrzebujemy pomocy w nagłaśnianiu całej akcji!
  Potrzebujemy jak najwięcej fanów na facebook!
  Bardzo prosimy o wyrazy poparcia:
  www.facebook.pl/stopjanosikowe

  Serdecznie pozdrawiam,
  Jan Janosikowy

  OdpowiedzUsuń