wtorek, 4 października 2011

X debata przedwyborcza w Rembertowie

03 października w Domu Kultury w Rembertowie odbyła się debata przedwyborcza z kandydatami do Sejmu RP. W debacie udział wzięli:

- Ewa Tomaszewska (PiS),
- Paulina Piechna–Więckiewicz (SLD),
- Krzysztof Oksiuta (PJN).

Swój udział potwierdzili wcześniej również kandydaci z PO i PSL, jednak w dniu debaty poinformowali, że nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Debatę Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej poprowadził Józef Melak – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów i Janusz Ściskalski – Przewodniczący Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej.

Na wstępie  Józef Melak przywitał zebranych na sali i przedstawił kandydatów, a Janusz Ściskalski w skrócie opowiedział o działalności Stowarzyszenia MWS. Po słowach wstępu organizatorów, kandydaci zostali poproszeni o zaprezentowanie swojej dotychczasowej działalności, kariery politycznej i doświadczeń zawodowych.


Pan Janusz Ściskalski, prowadzący debatę, zaproponował rozpoczęcie jej od problemów bardzo istotnych dla organizacji pozapartyjnych -  "dokończenia reformy samorządowej" w dwóch głównych aspektach:
1. wprowadzenia wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych w odniesieniu do wyższych szczebli władz samorządowych, co zwiększyłoby znacząco szanse wyborcze kandydatów komitetów niepartyjnych,
2. zmiany prawa o samorządach terytorialnych tak, aby wypełniało ono konstytucyjną zasadę przekazywania funkcji rządowych samorządom wraz ze środkami finansowymi na ich realizację.

Pani Ewa Tomaszewska (PiS) i Pani Paulina Piechna - Więckiewicz (SLD) podkreślały, że za przekazywaniem coraz większych kompetencji samorządom powinny w równym stopniu iść pieniądze. Nie może mieć miejsca sytuacja, gdzie państwo, w ramach decentralizacji, przekazuje kompetencje powiatowi czy gminie, a sprawa finansowania zadań nie jest rozstrzygnięta, jednostka samorządowa ma radzić sobie sama.  O jeszcze dalej idące stwierdzenie pokusił się Pan Krzysztof Oksiuta (PJN), który zamiast przesuwania kolejnych kompetencji na szczebel gminny postuluje rozbudowę społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwienie nieskrępowanego działania grupom obywateli. Niech obywatele sami się organizują, to oni najlepiej będą dbali o sprawy które ich bezpośrednio dotyczą.

Podczas spotkania dyskutowano także o „janosikowym”. Wszyscy trzej kandydaci byli w tym temacie praktycznie zgodni. Opowiadają się za zmniejszeniem opłat jakie ponosi województwo mazowieckie, kilkuletnim zawieszeniem, a przede wszystkim za dokładnym kontrolowaniem na co pieniądze z „janosikowego” są wydawane.

Kolejnym tematem, który był często przywoływany podczas debaty była polityka prorodzinna. Pani Ewa Tomaszewska opowiedziała się za odciążeniem podatkowym, zamiast zwiększania zakresu pomocy społecznej dla rodzin wielodzietnych. Zdaniem Pani Pauliny Piechna – Więckiewicz polityka prorodzinna powinna być jednym z głównych priorytetów nowej kadencji sejmu. Pan Krzysztof Oksiuta proponuje zaczerpnąć ze sprawdzonych zachodnich rozwiązań. Prywatne przedszkola, a dla rodzin dopłaty z budżetu państwa.

W sprawie prywatyzacji SPEC, kandydatki PiS i SLD wypowiedziały się krytycznie. Podkreślając, że SPEC jako spółka, która przynosiła zyski nie powinna być sprzedawana. Odmiennego zdania był kandydat PJN. Podkreślił, że jest za przyśpieszeniem prywatyzacji większości spółek warszawskich. Konkurencja jego zdaniem doprowadzi do lepszego zarządzania i przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców Warszawy.

Kandydaci odnieśli się również do pytań zadanych przez zgromadzonych na sali. Pytano ich m.in. o stosunek do in vitro, sprawę uwłaszczeń lokatorów, dotacji z budżetu dla partii politycznych, a nawet o stosunek do tzw. dyscypliny partyjnej podczas głosowań sejmowych.

Na zakończenie organizatorzy podziękowali kandydatom i gościom za udział w dyskusji i jeszcze raz zaapelowali do czynnego udziału w wyborach parlamentarnych 9 października.

----------------------------------------------------------------------

Już 5 października zapraszamy na kolejną debatę przedwyborczą MWS. Tym razem spotykamy o godz. 18:00 się w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu 64. Udział w dyskusji zapowiedzieli: Joanna Fabisiak (PO), Artur Górski (PiS), Andrzej Stępniewski (PSL), Wojciech Matyjasiak (PJN).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz