poniedziałek, 16 maja 2011

Po Zjeździe sprawozdawczo – wyborczym MWS

14 maja 2011 roku w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, odbył się sprawozdawczo – wyborczy Zjazd Regionalny Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego. 

Zjazd otworzył i przywitał zgromadzonych Prezes WSWM Konrad Rytel. Po słowach Prezesa odśpiewano hymn Polski i uczczono pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, pamiętając o tych, którzy w znaczący sposób wspierali nasze działania, a w szczególności: ks. Józefa Jońca (Parafiada), Stefana Melaka (Komitet Katyński) i Macieja Płażyńskiego (Wspólnota Polska).


Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano Pana Adama Kopczyńskiego (Przewodniczącego Oddziału Wołomińskiego), a Wiceprzewodniczącym Zjazdu został Pan Jerzy Żelichowski (Przewodniczący Oddziału Sochaczewskiego). Protokolantem została Pani Maria Buchwejc z Płocka.

Następnie przystąpiono do wyboru komisji mandatowej, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. Komisje ukonstytuowały się w następującym składzie: Komisja Mandatowa: Hubert Świtalski, Robert Kuś, Michał Fabiszewski. Komisja Skrutacyjna: Andrzej Szczurowski, Wiesław Samson, Krzysztof Pietrzak. Komisja Uchwał i Wniosków: Jerzy Zdrzałka, Renata Szyszka, Krzysztof Rymuza.

Po wyborze członków komisji Pan Janusz Ściskalski (Przewodniczący Oddziału Warszawskiego) przedstawił propozycję uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia. Podczas dyskusji nad uchwałą wniesione zostały pod obrady dwa wnioski. Pierwszy, w sprawie przedłużenia kadencji zarządu z 3 do 4 lat, który w głosowaniu jawnym uzyskał większość zgromadzonych. Drugi wniosek, w sprawie tworzenia oddziałów na terenie obejmującym gminę lub kilka gmin, został odrzucony. Ostatecznie, uchwała w sprawie zmian w statucie WSWM uzyskała wymaganą większość. 

W kolejnej części Zjazdu Prezes WSWM Konrad Rytel przedstawił zgromadzonym sprawozdanie Zarządu Regionalnego z działalności w okresie 2008-2011, a Przewodniczący Komisji Rewizyjny Roman Niesiobędzki sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdań i krótkiej dyskusji, Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom wykonawczym Wspólnoty, za okres kadencji 2008 – 2011r.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do drugiej części Zjazdu, w której dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia, o zmienionej nazwie: „Mazowiecka Wspólnota Samorządowa”. W głosowaniach tajnych, na kadencję 2011 – 2015, do Sekretariatu Zarządu wybrani zostali:

Prezes MWS: Konrad Rytel, 
Wiceprezesi: Mariusz Ambroziak, Krzysztof Górak.
Sekretarz: Piotr Kubal,  Skarbnik: Józef Melak.
Komisja Rewizyjna: Beata Majcher, Roman Niesiobędzki, Barbara Siczek.

W dalszej części Zjazdu Przewodniczący Rady Programowej Pan Jerzy Zdrzałka przedstawił propozycje uchwały w sprawie odnowienia deklaracji ideowo – programowej Stowarzyszenia i uchwały w sprawie Zjazdu Programowego, które po głosowaniu jawnym zostały przyjęte przez zgromadzonych.

Po krótkim przemówieniu, podziękowaniu za zaufanie i złożeniu, w imieniu nowo wybranych władz MWS, deklaracji dalszej ciężkiej pracy na rzecz stowarzyszenia, Prezes Konrad Rytel oficjalnie zakończył obrady i zamknął Zjazd Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz