wtorek, 24 stycznia 2012

Polityka energetyczna Polski – priorytety polskiej energetyki

Polityka energetyczna Polski – priorytety polskiej energetyki
8 lutego 2012 (środa), godz. 11.00,
Siedziba Polityki , ul. Słupecka 6, Warszawa

Unia Europejska przygotowała dla swojej strategii energetycznej dokument „Energy Roadmap 2050”, który zakłada co najmniej 40 proc. udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz wzrost efektywności energetycznej o 30-40 %. „Energy Roadmap 2050” stanowi dla Polski trudne wyzwanie w zakresie realizacji inwestycji energetycznych. Polska nie ma strategii energetycznej dostosowanej do założeń polityki europejskiej. Już obecnie można zaobserwować niepokojące spowolnienie nowych inwestycji. Skutki funkcjonowania polskiej energetyki wysokoemisyjnej będą odczuwalne w sposób znacznie bardziej dotkliwy niż w postindustrialnych, mniej produkujących krajach. Potrzebna jest nowa Polityka Energetyczna Polski, która będzie nie tylko kompatybilna z celami UE, ale uwzględni także rozwój narodowego potencjału energetycznego i zrównoważony rozwój gospodarki. Według wielu ekspertów strategią energetyczną dla Polski powinien być Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowywany przez resorty gospodarki i środowiska.

W jakim stopniu udaje się realizować priorytety Polityki Energetycznej Polski 2030 i czy potrzebny jest nowy program działań wykonawczych? Jaki będzie ostateczny kształt Polskiego Pakietu Energetycznego i kiedy wejdzie on w życie? Czy ustawa o OZE zaoferuje odpowiedni system wsparcia dla inwestorów? Jakie będą propozycje dla odbiorców energochłonnych? Czy system białych certyfikatów dla wsparcia efektywności energetycznej nie utonie w wielości procedur biurokratycznych? Jakie są realne możliwości rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w obliczu sprzeciwu zachodniego sąsiada i po katastrofie w Fukushimie? Czy rządowi uda się uzyskać poparcie społeczne dla inwestycji w wydobycie gazu łupkowego? Kiedy przyjęte zostaną przepisy sprzyjające inwestowaniu w energetykę prosumencką?
Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć podczas debaty, do udziału w której zaproszeni zostali m.in.:
Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć podczas debaty, do udziału w której zaproszeni zostali m.in.:
  • Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
  • Piotr Woźniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju
  • Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  • Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP
  • Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP
  • Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
  • Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu, PGNiG
  • Piotr Piela, Partner, Head of Business Advisory, Ersnt&Young
Źródło: www.proinwestycje.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz