piątek, 7 stycznia 2011

Wywiad z Burmistrzem Gostynina

Wywiad Burmistrza Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego dla Biuletynu Informacyjnego Wspólnoty Mazowieckiej.

 
Paweł Dąbrowski: Od 1996 roku jest Pan Burmistrzem Gostynina, w tegorocznych wyborach samorządowych już w I turze uzyskał Pan poparcie 76,40% glosujących. Z kadencji na kadencje poprawia Pan wynik. Osiągniecie doprawdy imponujące, bo mało który z urzędujących burmistrzów może pochwalić się takim wynikiem. Ma Pan jakąś receptę na sukces?

Włodzimierz Śniecikowski: Istotnie po raz trzeci mieszkańcy mojego miasta w wyborach bezpośrednich obdarzyli mnie takim zaufaniem i przez najbliższe 4 lata będę piastował stanowisko Burmistrza. Myślę, że wszystkie moje działania w dziedzinie budownictwa, ekologii, rozwoju infrastruktury technicznej, gospodarki, kultury, turystyki i promocji gminy zostały zauważone i docenione przez mieszkańców. Chciałbym dodać, że zakończone do tej pory ważne inwestycje dla miasta zostały zauważone też przez różne gremia i instytucje w kraju, co zaowocowało otrzymaniem nagród, wyróżnień dla moich działań i działań gminy. Miasto Gostynin jest jednym z najładniejszych miast na Mazowszu. Ale żeby było tak postrzegane przez innych wymaga to codziennej, wytężonej pracy i wytrwałości w realizowaniu określonych priorytetów i celów. Muszę dodać, że ten sukces jest też sukcesem moich urzędników. Bez profesjonalnej kadry trudno jest wprowadzać do realizacji nawet najlepsze projekty.

Dziękuję wszystkim za ten mandat zaufania, dołożę wszelkich starań aby moje miasto rozwijało się jeszcze prężniej i dynamiczniej oraz aby Gostynin był jeszcze piękniejszy.

P.D.: Proszę wymienić trzy/ cztery największe Pana zdaniem sukcesy minionych lat.

W.Ś.: Ostatnie lata mojej pracy przyniosły efekty w postaci wielu zakończonych inwestycji. Jedną z priorytetowych była odbudowa czternastowiecznego Zamku Gostynińskiego wraz z rekonstrukcją wzgórza zamkowego z przeznaczeniem na zespół hotelowo-szkoleniowy z restauracją, kawiarnią i salą muzealną. Zamek Gostyniński to jedyny odbudowany zamek na Mazowszu.

Kolejny sukces to podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę Centralnego Parku, Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku pod nazwą „Termy Gostynińskie” - na bazie wód termalnych – inwestycji gwarantującej rozwój miasta i poprawę jakości życia mieszkańców.

Dzięki racjonalnemu planowaniu przestrzennemu w ostatnim czasie nastąpił szybki rozwój zabudowy mieszkaniowej. Łącznie z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybudowano 479 lokali mieszkalnych, w tym 284 w systemie TBS oraz 195 lokali socjalnych. Ostatnio oddane do użytku to dwa budynki socjalne przy ul. Kościuszkowców i dwa budynki z lokalami socjalnymi i dwoma lokalami usługowymi, z parkingami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowej. Zostały wykonane również remonty i termomodernizacje ok. 40 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, Miejskie Centrum Kultury) oraz planowane są kolejne, np. budynki przy ul. 3 Maja. Prężnie rozwijają się osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, np. Zazamcze.

Przy szkołach podstawowych powstały dwa boiska sportowe z programu „Orlik 2012” oraz rozpoczęto budowę trzeciego Orlika przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wykonano budowę oświetlenia ulicznego m.in. ulicy Mazowieckiej, Przemysłowej, Targowej, Ostatniej. Przebudowano aleje parkowe w Parku im. Józefa Piłsudskiego oraz zamontowano latarnie parkowe. W miejscu dawnej kładki dla pieszych na rzece Skrwie wybudowano most w ciągu ul. Legionów Polskich. Zrealizowano również budowę nawierzchni asfaltowej w ciągu ulic osiedlowych, m.in.: Treli, Jarmolińskiego, Makulińskiego, Norwida, Jasnej, Zacisze, PCK, Sosnowej.

Następny powód do dumy to zakończenie budowy nowoczesnego Miejskiego Przedszkola nr 4 dla ok. 100 dzieci.

Priorytetowym zadaniem strategicznym związanym z zapewnieniem naszym mieszkańcom komfortowych warunków życia była budowa dużej obwodnicy, która wyprowadziła ruch tranzytowy z centrum miasta oraz będąca w trakcie budowy tzw. mała obwodnica, dzięki której możliwe będzie wykonanie rewitalizacji rynku miejskiego.

Uważam, że w sposób przemyślany, racjonalny gospodaruję miastem, jego zasobami tak by to miasto rozwijało się dynamicznie a mieszkańcom żyło się tutaj dobrze i bezpiecznie.

P.D.: Jakie głównie cele stawia Pan sobie na najbliższą kadencję?

W.Ś.: Najbliższa kadencja to okres wytężonej pracy. W realizacji jest największa i sztandarowa inwestycja w mieście i w regionie, tj.: „Termy Gostynińskie”. Ten projekt pn. „Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku” to pierwszy w kraju realizowany w formule koncesji na roboty budowlane. Gostynin jest przykładem inwestycji hybrydowej łączącej partnerstwo oraz fundusze unijne. Po zawarciu kontraktu (udzieleniu koncesji) w lipcu 2010 roku rozpoczęły się prace projektowe. Koncesjonariusz przekazał już koncepcję architektoniczną obiektu, na bazie której wykonywany obecnie jest projekt budowlano-wykonawczy, a wiosną 2011 roku ruszą prace budowlane. Obiekt zostanie oddany do użytku w 2013 roku. Warto przypomnieć, że powierzchnia obiektu to ponad 17 ha zlokalizowane niemalże w centrum miasta. Obiekt ze względu na funkcje wiodące został podzielony na skrzydło wschodnie zawierające obiekty hotelowe z częścią komercyjną oraz skrzydło zachodnie funkcjonujące na bazie wód termalnych obejmujących rekreację wodną i balneologię, rehabilitację z kosmetologią. Termy oprócz przyspieszenia rozwoju, zwiększenia atrakcyjności regionu dadzą naszemu miastu około 1000 nowych miejsc pracy. Tak atrakcyjny obiekt będzie konkurował nie tylko z produktami turystycznymi na terenie Mazowsza czy Polski, ale także europejskimi.

Najbliższy rok to również wytężony wysiłek związany z realizacją budowy Miejskiego Centrum Handlowego przy ul. Bierzewickiej. W ramach tej inwestycji w dwóch halach powstaną nowoczesne galerie handlowe. Będą to budynki o dwóch kondygnacjach użytkowych z 85 boksami handlowymi, 11 zamkniętymi i 12 otwartymi stanowiskami handlowymi oraz częścią gastronomiczną. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wokół hal zostaną urządzone stoiska zadaszone dla handlowców okazjonalnych, powstaną place parkingowe oraz droga łącząca ul. Bierzewicką z ul. Płocką.

W tej kadencji będę także zajmował się pracami związanymi z odtworzeniem i przewróceniem dawnej targowej funkcji Rynku. Częścią integralną całego przedsięwzięcia urbanistycznego będzie Rynek skupiający wiele funkcji- mieszkaniową, handlowo-usługową i parkingową z uwzględnieniem również zieleni poprzez zmianę obecnie dominującej funkcji skwerkowej na handlowo-usługową. Rynek w powiązaniu z Termami a także Zamkiem Gostynińskim będzie głównym elementem urbanistycznym miasta gdzie wprowadzone funkcje handlowe, letnie ogródki, kawiarenki, hoteliki zwiększą dynamikę rozwoju naszego miasta.

Przedstawiłem tylko główne zadania tej kadencji a równocześnie będą realizowane inne inwestycje, tj. nowe mieszkania, infrastruktura towarzysząca, ciągi komunikacyjne, termomodernizacja budynków komunalnych, remonty i wiele innych pozwalających w nowoczesny sposób ukształtować lokalną przestrzeń publiczną.

P.D.: Czego życzy Pan mieszkańcom Mazowsza, Gostynina w zbliżającym się 2011 roku?

W.Ś.: Korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Gostynina i Mazowsza wszystkiego dobrego w nadchodzącym Nowym 2011 Roku. Niech ten rok przyniesie Państwu wiele pomyślności, radości, zadowolenia , sukcesów w realizacji planów życiowych, zawodowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz